Tras

Kan han udtale k og g rigtigt? Sidder hun stille og lytter opmærksomt, når hun får læst højt? Bruger han fordi-sætninger?

Hver dag lægger pædagoger mærke til, hvordan dit barns sprog udvikler sig. Hidtil har de brugt pen og papir til at skravere felter i et anerkendt skema, som har hjulpet til, at de systematisk og ensartet har kunnet følge børnenes udvikling samt dokumentere og evaluere deres arbejde.  Herefter har de overført observationerne til computeren.

INFOBA Tras’ digitale løsning sikrer, at alle børn systematisk bliver observeret, fordi pædagogen får en reminder hver gang, det er tid til en opfølgning. Her bliver ingen skemaer væk, og løsningen styrker arbejdet med at finde børn, der har behov for ekstra støtte.

Du kan kontakte vores support på telefon 78 76 66 79, hvis du har spørgsmål til Tras.