Tras

A b c d e f g…

Børnene synger de første strofer i ABC-sangen. Du kigger rundt. Synger Muhammed med? Og kan Elvira udtale 'g' rigtigt?

Hver dag hører og ser pædagoger og andet personale, hvordan børnenes sprog udvikler sig. Med INFOBA Tras får de en digital version af det populære skema Tras, der står for Tidlig Registrering af Sprog. Skemaet giver pædagoger mulighed for systematisk og standardiseret at observere udviklingen i sproget for børn mellem to og fem år.

Her bliver skemaerne aldrig væk, pædagogerne får løbende en reminder om at registrere observationer på alle børn, og deres arbejdsgange bliver kortere. Visualiseringen kaster lys over hvert barns udvikling. INFOBA Tras sikrer, at ingen børn bliver glemt og at deres udvikling ses i sammenhæng med andre børns udvikling, ligesom løsningen gør det nemt at dokumentere og evaluere arbejdet.

Hvis du har lyst til at høre mere om Tras, og om hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at ringe på telefon 29 89 00 04 eller sende en mail på info@infoba.dk.