Tras

Har I behov for at digitalisere flere arbejdsgange og produkter på det pædagogiske område?

Så kan INFOBA Tras være en god, digital løsning.

INFOBA Tras sikrer, at pædagoger systematisk og ensartet observerer hvert barns sproglige udvikling samt, at institutionen kan dokumentere og evaluere arbejdet ud fra fastlagte kriterier. De får et godt overblik over arbejdet og deres arbejdsgange bliver kortere.

Data ligger klar til jer og giver jer mulighed for at trække data til bedre statistik og dokumentation, ligesom I kan bruge det i jeres ledelsesarbejde.

Med INFOBA Tras får I mulighed for at realisere lidt af kommunens Big Data-potentiale.

Hvis du har lyst til at høre mere om Tras, og om hvordan vi kan hjælpe dig, er du velkommen til at ringe på telefon 29 89 00 04 eller sende en mail på info@infoba.dk.