Samarbejde med Dorthe Filtenborg

Dorthe Filtenborg, pædagogisk konsulent, har haft en kontinuerlig relation til INFOBA siden INFOBAs spæde start. Ved samarbejdet med Dorthe har der blandt andet været fokus på sparring samt videreudvikling af den pædagogiske praksis med særligt henblik på pædagogisk dokumentation og evaluering.  

Dorthe har skrevet tekster til INFOBAs nyhedsbrev, hvor hun blandt andet har skrevet om sing plakat 'Opbygning af faglighed'. Plakaten er udarbejdet af Dorthe, og er en tekst i illustrationer omhandlende hvilke faktorer og indhold, der skal til for at kvalificere, opbygge og vedligeholde fagligheden i institutioner. 

Dorthe har været leder af selvejende såvel som kommunale institutioner, og så har hun arbejdet for Børn- og Unge-ministeriet med den styrkede pædagogisk læreplan, der danner ramme for det videre arbejde med læreplanstemaer og brede pædagogiske læringsmål.

Dorthe er desuden uddannet småbørnspædagog og har efterfølgende arbejdet med udvikling af den pædagogiske praksis i daginstitutioner. Ydermere arbejder hun med læringsmiljøer, og har arbejdet med udvikling af den pædagogiske praksis i daginstitutioner.