Mio min matematik

Der sad to katte på et bord. Og hvis der sad flere, er det betryggende at vide, at lille Anders og lidt større Aya efterhånden lærer at tælle dem. Ligesom det er rart at kunne dokumentere, at pædagogerne i kommunens dagtilbud arbejder systematisk med læreplanstemaet om natur, udeliv og science, som matematisk opmærksomhed er en del af.

Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut er MIO det eneste redskab til at måle børnenes matematiske opmærksomhed med.

Med MIO-skemaet kan pædagogerne nemt og systematisk observere børnenes udvikling i forhold til matematisk sprog, talrækken, antal, logiske slutninger, former og mønstre. 

Det findes i to udgaver: det analoge papirskema fra Special-pædagogisk Forlag. Og den digitale version fra INFOBA.

De digitale skemaer bliver ikke væk og ingen børn glemt, for de digitale skemaer bliver aldrig væk, ligesom pædagogerne får digitale reminders om at registrere observationerne og evaluere deres arbejde. 

Send en sms på 29 89 00 04, hvis du vil høre mere.