Mio min matematik

MIO min matematiske opmærksomhed

Der sad to katte på et bord. Og hvis der sad flere, er det betryggende at vide, at lille Anders og lidt større Aya efterhånden lærer at tælle dem.

Matematisk opmærksomhed er en del af læreplanstemaet om natur, udeliv og science i den nye dagtilbudslov. Pædagogerne skal hjælpe Anders, Aya og deres kammerater med at blive stadig mere opmærksomme på tal, mønstre og logiske slutninger.  

Med MIO-skemaet kan pædagogerne nemt og systematisk observere børnenes udvikling i forhold til matematisk sprog, talrækken, antal, logiske slutninger, former og mønstre. 

MIO giver dit barns pædagog en digital version af et populært, pædagogisk skema fra Special-pædagogisk Forlag. 

Dermed kan pædagogen nemt og systematisk observere dit barns udvikling i forhold til matematik. Ingen børn bliver glemt og alle observeret, for de digitale skemaer bliver aldrig væk, ligesom pædagogerne får digitale reminders om at registrere observationerne og evaluere deres arbejde. 

Send en sms på 29 89 00 04, hvis du vil høre mere.