Tilsyn af dit barns dagtilbud

Snubler hun og slår hovedet ned i stolen? Har han fået øje på en bænkebidder på vejen udenfor hegnet og får han klemt sig igennem et pludselig opstået hul? Kan personalet slukke en ildebrand?

Kun fantasien sætter grænser for, hvilke ulykker ens barn kan komme ud for, når man ikke selv er tilstede.

Dagtilbudsloven sikrer, at kommunerne fører tilsyn med dagtilbuddene. Imidlertid fører færre end hver femte kommune et fuldt ud systematisk tilsyn med deres daginstitutioner.

Med INFOBA Tilsyn kan jeres kommune få systematik og struktur i tilsynet, så det bliver enkelt og ensartet, så kommunen får et professionelt overblik.

Ring 29890004 hvis du vil høre mere.