Dialogbaseret tilsyn i Gladsaxe

Ligger perleplader og tegneredskaber i børnehøjde? Har det pædagogiske personale været på efteruddannelse? Hvordan møder personalet børnenes nysgerrighed, kreativitet og virkelyst? Og kan det ses, at det pædagogiske arbejde tager afsæt i læreplanstemaerne? Der er mange ting at tage fat på, når de pædagogiske konsulenter fra Gladsaxe Kommune kommer på tilsynsbesøg. Før i tiden var det ”med hovederne nede i bunker af papir […] Vi oplevede os selv stå og bladre i mange papirer, og at det besværliggjorde arbejdet, når det ikke var digitalt. Det gav ikke mening”, som Betina Byriell Larsen, der er pædagogisk konsulent i Gladsaxe, beskriver det. 

Gladsaxe har nu sammen med INFOBA udviklet et digitalt tilsynsværktøj. Det digitale redskab har flere fordele. For eksempel sikrer det, at forvaltningens tilsyn har samme form, afsæt og indhold i alle børnehusene. Børnehusledere, områdeledere, forvaltningens ledelse og de pædagogiske konsulenter har hver deres adgang til det fælles værktøj, der samler spørgsmål, svar og refleksioner ét sted, og hvorfra de nemt kan trække data ud til politikerne.  

Vil du læse mere om Gladsaxes oplevelser om at digitalisere deres tilsyn? Eller er du interesseret i at læse mere om tilsyn i dagtilbud? Så skriv til info@infoba.dk. Så kan du få hele e-bogen ganske gratis.