Datasikkerhed

Vi håndterer informationer og data ansvarligt.

Vi anvender et anerkendt og sikkert hostingcenter til at drive INFOBAs database, og vi bruger den stærkeste kryptering til data.

Vi får årligt gennemført en IT-revision af vores datasikkerhed af revisions- og konsulentfirmaet PwC. Det sker for at sikre, at vi lever op til gældende lovgivning og standarder.

Revisionen gennemgår vores procedurer og arbejdsgange. Med en aktuel revisionserklæring kan vores kunder overfor myndigheder dokumentere, at vi som leverandør behandler data efter gældende lovgivning og standarder.

IT-sikkerhed hos INFOBA
De fleste af vores webløsninger behandler i større eller mindre omfang personhenførbare data. Ifølge lov om behandling af personoplysninger, er INFOBA databehandler og behandler pr. instruks persondata på vegne af den dataansvarlige. Den dataansvarlige skal sikre sig, at databehandlingen sker i overensstemmelse med den givne instruks og dermed også Sikkerhedsbekendtgørelsen.

Ifølge revisionserklæringen, der er af typen ISAE 3000, lever vores databehandling op til gældende lovgivning og standarder. Vi følger alle procedurer og arbejdsgange korrekt og behandler således data ansvarligt.

Har du spørgsmål vedrørende INFOBAs datasikkerhed, er du velkommen til at kontakte produkt- og it chef Torben Væring på tv@infoba.dk eller 26 24 06 16.

Du kan læse om vores datapolitik her.