Børnehuset Koldbøtten
Børnehuset Koldbøtten
Kirsebærvænget 2, Koldby
7752 Snedsted
amy@thisted.dk
99173236
99173237
21477828

Kalender

Velkommen til Børnehuset Koldbøtten.
Vi er en aldersintegreret institution beliggende i Koldby, Kirsebærvænget 2, 7752 Snedsted.

Vi vægter fagligheden meget højt og har altid barnet i centrum. Det er vigtig at det enkelte barn føler sig som en del af et fællesskab.