Børnehuset Koldbøtten
Børnehuset Koldbøtten
Kirsebærvænget 2, Koldby
7752 Snedsted
amy@thisted.dk
99173236
99173237
21477828

Kalender

Velkommen til Børnehuset Koldbøtten.
Vi er en aldersintegreret institution beliggende i Koldby, Kirsebærvænget 2, 7752 Snedsted.

Børnehuset Koldbøttens profil er TRIVSELSHUS som skaber trivsel for alle. Vi ser det som en cirkel der ingen ende har, da vi ikke kan sige hvad der starter trivsel. Er det os selv som fagproffessionelle, er det børnene, er det lokalsamfundet, er det forældrene eller er det, det miljø vi er i? Vi mener at alle 5 faktorer skal spille sammen og gøre hinanden gode, for at vi alle kan trives.

Ligeledes vægter vi fagligheden meget højt ogvi  har altid barnets perspektiv i centrum. Det er vigtig at det enkelte barn føler sig som en del af et fællesskab.

Da vi ved, hvor vigtig det er for forældrene, at de føler tryghed ved at aflevere deres guldklump hos os, vægter vi et godt gensigdigt forældresamarbejde.