Espersens Børnehus
Espersens Børnehus
Kronborgvej 12 - 14
7700 Thisted
espersensbh@thisted.dk
Børenhaven 61140004
Vuggestuen 24974999

Kalender

Velkommen i Espersens Børnehus. Vi er en stor blandet flok fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Vi er lige nu i gang med en omstrukturering som skal tage hensyn til vores fysiske rammer. vi skal i gang med at se på vors grundlæggende værdier, det glæder vi os meget til. alle er velkomne til at komme og se vores hus.