Skattekisten
Skattekisten
Jernbanegade 19 b
7760 Hurup Thy
sdan@thisted.dk
99173275

Kalender

Velkommen i SKATTEKISTEN . Vi er en aldersintegreret institution med ca 70 skønne børn i alderen 0-6 år. Februar 2014 flyttede vi i vores ny IT institution "Skattekisten".