Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Godthåbsvej 81
2000 Frederiksberg
bornegaarden@louisp.dk
38867220

Nyheder

Velkommen til Louis Petersen Børnegård - Vuggestuen & børnehaven

Institutionens opbygning


Louis Petersens Børnegård er en selvejende institution med et 2-strenget system. Børnegårdens Bestyrelse er øverste myndighed. Underordnet denne er en forældrebestyrelse.


Børnegårdens Bestyrelse:

Børnegårdens bestyrelse vælges for 4 år ad gangen og består af:

2 repræsentanter valgt af kommunen
1 repræsentant valgt af Børneringen
1 repræsentant valgt af Louis Petersens Legat
1 forældrerepræsentant valgt af hver af de 3 institutioner
Leder/souschef fra hver af de 3 institutioner (dog uden stemmeret)

Forældrerepræsentanten vælges af forældrebestyrelsen for 2 år ad gangen. Valget gælder dog kun, så længe den pågældende har et barn i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet, indtræder suppleanten indtil næste forældre møde, hvor der er nyvalg.


Bestyrelsens arbejde:

Bestyrelsen er institutionens øverste myndighed med arbejdsgiverkompetence
Børnegårdens Bestyrelse er ansvarlig i forhold til Frederiksberg Kommune
Børnegårdens Bestyrelse skal altid orienteres /høres /kontaktes inden en henvendelse til Kommunen

Ansvarsområder:

- Overordnet arbejdsgivermæssig ansvarlige
- Overordnet økonomisk ansvarlige
- Overordnet pædagogisk ansvarlige
- Ansvaret for den daglige drift af institutionen har Bestyrelsen lagt ud til lederen i hver enkelt institution

Opgaveområder:

- Indgåelse af driftsoverenskomst med Kommunen
- Udarbejdelse af kommunal godkendelse af vedtægter
- Fastlæggelse af rammer for de overordnede økonomiske principper
- Fastlæggelse af rammer for de overordnede pædagogiske principper
- Udøvelse af budgetkontrol og udfærdigelse af årsregnskab