Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Godthåbsvej 81
2000 Frederiksberg
bornegaarden@louisp.dk
38867220

Nyheder

Velkommen til Louis Petersen Børnegård - Vuggestuen & børnehaven

Børneringen


Institutionen har valgt administrativt at knytte sig til Børneringen, som er en uafhængig paraplyorganisation, der administrerer selvejende institutioner. Her får vi hjælp til lønregnskab, bogføring og den årlige regnskabsaflæggelse.
Derudover afholder Børneringen kurser og temadage for institutionerne samt månedlige ledermøder, hvor de sidste nye tiltag drøftes.
Børneringen har ligeledes en skøn feriekoloni "Ebbeløkke", som vi lejer hvert år.


Psykologer

Der er 2 psykologer tilknyttet Børneringen, Grethe Kragh-Müller og Birgit Jørgensen, som institutionerne betaler. Det er ofte en fordel at bruge Børneringens psykologer, da vi kender dem og ved, hvordan vi bedst kan få hjælp, og de kender institutionerne og deres hverdag.

Vi bruger ikke psykologerne uden at have aftalt det med jer. Der kan være problemer, som vi i institutionen eller I derhjemme har svært ved at tackle. Vi aftaler derfor en tid og drøfter situationen igennem. Psykologerne i Børneringen skal ikke have børnenes cpr-nr, og af den grund føler mange forældre sig mere trygge. Ved denne første drøftelse aftales det videre forløb, som kan variere meget. Vores erfaring er, at det ofte kun er "småjusteringer", der skal til for at hjælpe barnet igennem en vanskelig periode. Vi lærer som personalegruppe meget af disse situationer, som vi kan bruge i hverdagen.