Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Godthåbsvej 81
2000 Frederiksberg
bornegaarden@louisp.dk
38867220

Nyheder

Velkommen til Louis Petersen Børnegård - Vuggestuen & børnehaven

Læreplaner


I 2005 vedtog Folketinget en ny lov om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner indenfor 0-6 års området.

Læreplanerne skal beskrive hvordan institutionerne vil arbejde indenfor nogle nærmere definerede områder eller temaer. Der er seks temaer, som er følgende:

Barnets alsidige personlige udvikling
Sociale kompetencer
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Sprog
Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanerne skal beskrive hvilke mål institutionen har sat sig for børns læring indenfor de nævnte områder, hvilke pædagogiske metoder der anvendes, hvilke typiske aktiviteter samt en beskrivelse af hvordan man evaluerer, dokumenterer samt implementerer fremover.

Vores læreplaner kan findes her: http://www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=139627