Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Godthåbsvej 81
2000 Frederiksberg
bornegaarden@louisp.dk
38867220

Nyheder

Velkommen til Louis Petersen Børnegård - Vuggestuen & børnehaven

Formand Marie Lykke Eshøj
E-mail: marieshoej@gmail.com


Forældrebestyrelsen består af:

5 forældrerepræsentanter (2 fra vuggestuen, 2 fra børnehaven og 1 fra skovbørnehaven)
3 personalerepræsentanter (1 fra vuggestuen, 1 fra børnehaven og 1 fra skovbørnehaven)
1 leder (dog uden stemmeret)

Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen på et forældremøde i efteråret. I samme måned vælger personalet deres repræsentanter.


Forældrebestyrelsens arbejde

Fremme samarbejde mellem personale og forældre
Udarbejdelse af virksomhedsplan
Kontakt til Børnegårdens Bestyrelse


Opgaveområder:

Fastsættelse af de overordnede pædagogiske mål i virksomhedsplanen
Fastsættelse af de pædagogiske principper i virksomhedsplanen
Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper i virksomhedsplanen
Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet
Fastsættelse af principper for anvendelse af en budgetramme for institutionen
Vedligeholdelsesplan for institutionen

Derudover har forældrebestyrelsen indstillingsret til Børnegårdens Bestyrelse i forbindelse med

Ansættelse af personale i institutionen
Åbningstider
Ferielukning
Ombygninger