Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Louis Petersens Børnegård Vuggestuen & Børnehaven
Godthåbsvej 81
2000 Frederiksberg
bornegaarden@louisp.dk
38867220

Nyheder

Velkommen til Louis Petersen Børnegård - Vuggestuen & børnehaven

Virksomhedsplanen beskriver indledningsvis den overordnede langsigtede pædagogik, herefter planer og satsnings områder for forældrearbejde, arbejdet i personalegruppen, i ledelsesteamet, planer for hele huset, planer for de enkelte afdelinger samt de pædagogiske læreplaner.

Målene og metoderne er fremkommet efter drøftelser i hele personalegruppen. Vi er derudover gået mere i detaljer på de afdelingsopdelte personalemøder. Hver enkelt stue har desuden brugt tid til diskussioner på deres månedlige stuemøder.

Forældrebestyrelsen har ligeledes været inddraget i diskussioner om hvilke områder, de synes er vigtige. Vi har ved forældrebestyrelsesmøderne løbende orienteret om, hvilke metoder vi har valgt, samt om eventuelle justeringer, der måtte komme undervejs.

Vi ser virksomhedsplanen som et arbejdsredskab for personalet, således at vi har det samme udgangspunkt, når vi arbejder med vores mål året igennem.
Vi bruger lang tid på at drøfte tingene, netop fordi det er så vigtigt, at den enkelte medarbejder føler ejerskab til virksomhedsplanen. Ellers kan man efter vores mening ikke forvente, at den enkelte medarbejder arbejder helhjertet for institutionens mål. Mange af de mål vi sætter os kan nødvendigvis ikke nås på et år. Det gør måske ikke så meget, for i evalueringen vil vi altid gøre op, hvad vi nåede, og beskrive hvordan vi har tænkt os at arbejde videre med målene det kommende år.

Vores virksomhedsplan er pt. under udarbejdelse i forbindelse med sammenlækning af børnehaven og vuggestuen.
Den endelige udgave kan læses her på siden snarest.