Børnehuset Æblehaven
Børnehuset Æblehaven
Nyelandsvej 25 B
2000 Frederiksberg
aeblehaven@frederiksberg.dk
38 21 16 00

Nyheder

Velkommen til Æblehaven
- Et godt sted at gro.
I fællesskabets ånd, går børn og voksne hånd i hånd.

Grundet situationen med coronavirus har vi pt. ikke faste forældrerundvisninger fredage. Hvis I som forældre gerne vil høre mere om Æblehaven ifm. opskrivning af jeres barn, så er I velkomne til at kontakte os på 38211600.

 

Velkommen til Minibørnehaven


Velkommen til Æblehavens minibørnehave/stor-grupper Regnbuen og Springbillerne.

Med denne velkomstfolder vil vi forsøge at give en beskrivelse af Æblehavens minibørnehave"stor-grupper" og hvorfor vi har valgt at have en børnegruppestruktur med vuggestue, minibørnehave/stor-gruppe og børnehave. Desuden indeholder folderen nogle praktiske oplysninger rettet mod forældre i minibørnehaven/stor-grupperne. I vores pædagogiske arbejdsgrundlag og velkomstfolderen fra vuggestuen beskrives Æblehavens pædagogik og praktiske forhold. Disse er stadig gældende ift. minibørnehaven/stor-grupperne, så i denne folder beskrives yderligere forhold som er specifikke for stor-grupperne.

Du kan læse velkomstfolderen ved at klikke HER og findes også under "Dokumenter".

For at børnene følger deres venner vil børn fra Springbillerne altid komme i børnehaveteamet: Bjørnebanden, Myretuen og Skovbillerne.

Ligeledes gælder det, at Regnbuens børn vil komme i børnehaveteamet: Egernungerne, Sommerfuglene og Brumbasserne.

Vi ser minibørnehaven/stor-grupperne som en blid overgang mellem vuggestue og børnehave, hvor børnene i deres eget tempo kan udvikle de færdigheder de har brug for i en børnehavehverdag, hvor man befinder sig halvdelen af tiden i skovbørnehaven. Det er et tilbud hvor vi har fokus på børn mellem  2½-3½ år, børnehaveparathed og på de udviklingsområder hos børnene som er særlig betydningsfulde på dette aldersniveau. Hverdagen er tilrettelagt så børnene får mulighed for at blive selvhjulpne, får succesoplevelser, og oplever glæden ved at kunne selv.