Børnehuset Æblehaven
Børnehuset Æblehaven
Nyelandsvej 25 B
2000 Frederiksberg
aeblehaven@frederiksberg.dk
38 21 16 00

Nyheder

Velkommen til Æblehaven
- Et godt sted at gro.
I fællesskabets ånd, går børn og voksne hånd i hånd.

Vi har rundvisninger hver fredag kl. 10.00. Ring eller mail på forhånd, så vi har afsat tid til at tale med jer.

Velkommen til Børnehaven


Velkommen til børnehaven.

Børnehaven har ca. 100-106 børn og 12 voksne, fordelt på 2 teams. I det ene team er børnehavegrupperne "Bjørnebanden", "Myretuen" og "Skovbillerne". Det andet team er "Egernungerne", "Sommerfuglene" og "Brumbasserne". Børnehavens mini-teams kører på skift 14 dage ad gangen til huset "Svaneparken" i Rude Skov, og deler dermed både hjemmestuerne og skovhuset.

I børnehaven er du tilknyttet en fast stue, samtidig med, at de 3 stuer i hver af børnehaveteams’ne arbejder tæt sammen. Der er fokus på fællesskabet på stuen ligesom der også er aldersopdelte aktiviteter for de 3, 4 og 5-årige på tværs af stuerne. Du vil også opleve det bedste fra skov og by, da grupperne har 14-dages turnus mellem skovbørnehaven og by-børnehaven.

Hvis du kommer fra Springbillerne: For at du kan følge med venner fra Springbillerne vil du komme på en af stuerne i børnehaveteamet: Bjørnebanden, Myretuen og Skovbillerne.

Hvis du kommer fra Regnbuen: For at du kan følge med venner fra Regnbuen vil du komme på en af stuerne i børnehaveteamet: Egernungerne, Sommerfuglene og Brumbasserne. 

Når du starter i børnehaven er det altid i en by-periode. På den måde bliver du tryg i hverdagen i by-børnehaven på Frederiksberg inden du skal med i skovbørnehaven.

Børnehaven har en folder, der beskriver praktiske ting omkring børnehaven. Denne fylder "bygger ovenpå" de informationer der findes i vuggestuens- og minibørnehavens folder. Derfor anbefaler vi udefrakommende forældre at læse de øvrige foldere også. 

Velkomstfolderen læses ved at klikke HER og findes også under "Dokumenter".