Børnehuset Æblehaven
Børnehuset Æblehaven
Nyelandsvej 25 B
2000 Frederiksberg
aeblehaven@frederiksberg.dk
38 21 16 00

Nyheder

Velkommen til Æblehaven
- Et godt sted at gro.
I fællesskabets ånd, går børn og voksne hånd i hånd.

Grundet situationen med coronavirus har vi pt. ikke faste forældrerundvisninger fredage. Hvis I som forældre gerne vil høre mere om Æblehaven ifm. opskrivning af jeres barn, så er I velkomne til at kontakte os på 38211600.

 

Velkommen til Børnehaven


Velkommen til børnehaven.

Børnehaven har ca. 100-106 børn og 12 voksne, fordelt på 2 teams. I det ene team er børnehavegrupperne "Bjørnebanden", "Myretuen" og "Skovbillerne". Det andet team er "Egernungerne", "Sommerfuglene" og "Brumbasserne". Børnehavens mini-teams kører på skift 14 dage ad gangen til huset "Svaneparken" i Rude Skov, og deler dermed både hjemmestuerne og skovhuset.

I børnehaven er du tilknyttet en fast stue, samtidig med, at de 3 stuer i hver af børnehaveteams’ne arbejder tæt sammen. Der er fokus på fællesskabet på stuen ligesom der også er aldersopdelte aktiviteter for de 3, 4 og 5-årige på tværs af stuerne. Du vil også opleve det bedste fra skov og by, da grupperne har 14-dages turnus mellem skovbørnehaven og by-børnehaven.

Hvis du kommer fra Springbillerne: For at du kan følge med venner fra Springbillerne vil du komme på en af stuerne i børnehaveteamet: Bjørnebanden, Myretuen og Skovbillerne.

Hvis du kommer fra Regnbuen: For at du kan følge med venner fra Regnbuen vil du komme på en af stuerne i børnehaveteamet: Egernungerne, Sommerfuglene og Brumbasserne. 

Når du starter i børnehaven er det altid i en by-periode. På den måde bliver du tryg i hverdagen i by-børnehaven på Frederiksberg inden du skal med i skovbørnehaven.

Børnehaven har en folder, der beskriver praktiske ting omkring børnehaven. Denne fylder "bygger ovenpå" de informationer der findes i vuggestuens- og minibørnehavens folder. Derfor anbefaler vi udefrakommende forældre at læse de øvrige foldere også. 

Velkomstfolderen læses ved at klikke HER og findes også under "Dokumenter".