Børnehuset Æblehaven
Børnehuset Æblehaven
Nyelandsvej 25 B
2000 Frederiksberg
aeblehaven@frederiksberg.dk
38 21 16 00

Nyheder

Velkommen til Æblehaven
- Et godt sted at gro.
I fællesskabets ånd, går børn og voksne hånd i hånd.

Grundet situationen med coronavirus har vi pt. ikke faste forældrerundvisninger fredage. Hvis I som forældre gerne vil høre mere om Æblehaven ifm. opskrivning af jeres barn, så er I velkomne til at kontakte os på 38211600.

 

Værdier

Velkommen til børnehuset Æblehaven. Et godt sted at gro.

I fællesskabets ånd går børn og voksne hånd i hånd.

Generel information

Æblehaven er et kommunal dagtilbud under Frederiksberg Kommune. Vi er aldersintegreret med børn mellem 0 - 6 år.

I Æblehaven er børnene fordelt på følgende måde:

  • 6 vuggestuegrupper med 12-13 børn i hver,
  • 2 storgrupper (børn i aldersgruppen 2½-3½ år) med 14-18 børn i hver,
  • 6 børnehavegrupper med 16-18 børn i hver.


Vores hus

Æblehaven ligger i rolige omgivelser i hjertet af Frederiksberg, tæt ved metro og grønne områder. Vores skovbørnehave "Æbleskoven" ligger ved Birkerød, midt i Rude Skov.


Æblehaven består af en ældre bygning fra 1983 med vuggestueafdelingen "Mælkevejen" samt af nyere bygning fra 2011, med en vuggestueafdeling på 1.sal og børnehaveafdeling i stueetagen.

Institutionens udformning skaber plads til "det små i det store". De fysiske rammers udformning og Æblehavens børnegruppestruktur og daglige organisering skaber mulighed for at børnene har overskuelige relationer til hinanden og de voksne.

Børnehaven har ca. 100-106 børn og 12 voksne, fordelt på 2 teams. I det ene team er børnehavegrupperne "Bjørnebanden", "Myretuen" og "Skovbillerne". Det andet team er "Egernungerne", "Sommerfuglene" og "Brumbasserne". Børnehavens mini-teams kører på skift 14 dage ad gangen til huset "Svaneparken" i Rude Skov, og deler dermed både hjemmestuerne og skovhuset.

I vuggestueafdelingen på 1. sal er der 52- 58 børn, og 12 voksne, fordelt på 4 stuer. Afdelingen består af 3 vuggestuegrupper; "Uglerne", "Muslingerne" og "Pindsvinene" samt en stor-gruppe, "Regnbuen".

Vuggestueafdelingen ”Mælkevejen” har 52-58 børn, og 12 voksne, fordelt på 4 stuer. Mælkevejen huser tre vuggestuegrupper; "Guldsmedene", "Larverne" og "Hornbillerne" samt en storgruppe, "Springbillerne".


Derudover består vores hus af en garderobe ved hver afdeling, to liggehaller, et værksted, et skov-rum, et produktionskøkken ( der laver mad til både vuggestuen og børnehaven), et sproghjørne samt kontor og mødelokale.


Vores legepladser

En af de ting vi sætter pris på I Æblehaven er vores store udearealer, som er en vigtig del af vores pædagogiske profil. Der er masser af plads til leg og fysisk udfoldelse.

I vuggestuen og børnehaven på Frederiksberg har vi to store legepladser, én målrettet vuggestuebørnene og en anden for børnehavebørnene. Desuden har vi en mindre tagterrasse, med en legeplads målrettet de alleryngste vuggestuebørn.

Fælles for vores legepladser er, at vi bruger dem aktivt. På vores legepladser har vi jord, græs, træer (bl.a. æbletræer), buske og blomster. Vi har også højbede og krukker hvor vi sammen med børnene dyrker forskellige afgrøder og blomster.

Legepladserne har forskellige legeredskaber, gynger, balancebomme mv. som er målrettet de forskellige aldersgrupper, og så er der flere sandkasser hvor fantasien har frit løb ift. legenes udformning.

Vi har selvfølgelig også asfalt, hvor børnene kan cykle, spille fodbold, tegne med kridt og hvad vi ellers kan finde på af sjov og ballade.


Skovbørnehaven "Æbleskoven"

”Æbleskoven” har til huse i Frederiksbergs store skovbørnehavehus ”Svaneparken”, hvor 5 frederiksbergske skovbørnehaver hører til.

Huset er et tidligere hospital i det gamle ”Ebberødgård”, som i 1980 blev omdøbt til Svaneparken. Mange af de gamle huse i området er nu indrettet som ejerboliger, og bedst af alt – så er det omgivet af den store og skønne Rude skov.

Huset er i alt ca. 1000 m2, og i august 2012 blev Frederiksberg Kommune færdig med en stor renovering af huset, så det i dag fremstår nutidigt og indrettet til stor glæde for en masse børnehavebørn.

Vi har vores egen afdeling på ca. 400 m2, og deler med de andre institutioner et stort fællesrum, et tumle/rytmikrum, et grov-værksted og et børnekøkken. Svaneparken har også et stort produktionskøkken som står for frokostmåltiderne til alle institutionerne.

I skovbørnehaven har vi en legeplads i tilknytning til huset, men allerbedst er, at vi lige uden for grunden har hele Rude Skov, som byder på at væld af både korte og lange ture med en masse oplevelser og naturaktiviteter.


I Æblehaven arbejder vi i mini-teams med fokus på nærhed og gode overgange

Vores to vuggestueafdelinger består hvert af to miniteams. I Mælkevejen består de to mini-teams af: Larverne og Guldsmedene samt af Hornbillerne og Springbillerne. På 1. sal består de to mini-teams af: Pindsvinene og Muslingerne samt af Uglerne og Regnbuen.

Vi har også et teamsamarbejde på tværs af huset ved at de to storgrupper: Springbillerne og Regnbuen arbejder sammen om pædagogikken målrettet deres aldersgruppe.

De seks børnehavegrupper er som nævnt ovenfor også delt i to mini-teams.

Når vi har valgt at arbejde i teams i Æblehaven, er det for at bevarer nærheden og kendskabet til det enkelte barn. 

Vi forventer at personalet har et indgående kendskab til sin egen stues børn samt et rimeligt kendskab til de andre af mini-teamets børn. Dette betyder, at alle børn oftest vil være sammen med en voksen de kender, ligesom forældrene vil møde voksne der har et kendskab til dem og deres barn, også i ydertimerne. Vi mener, at det er med til at skabe tryghed i hverdagen når børnene skal forholde sig til så få voksne som muligt, samtidig med, at vi sikrer at der er voksne nok om barnet, der kender barnet og barnets behov.

Storgrupperne får børn fra vuggestuegrupperne i hver sin afdeling, ligesom de to børnehaveteams modtager børn fra hver sin vuggestueafdeling, hvilket betyder, at børnene oplever sammenhæng og tryghed ved at følges ad gennem institutionslivet. Det understøtter ligeledes vores pædagogiske arbejde med børnenes sociale relationer.