Skt. Markus Sogns Børnehus
Skt. Markus Sogns Børnehus
Børnehaven Amalievej 5 - Vuggestuen Bülowsvej 20
1875 Frederiksberg C
boernehuset@amalievej.dk
Børnehave 33 26 08 70 Vuggestue 33 27 79 79

Værdier

Skt. Markus Sogns Børnehus er et kombineret børnehus med gamle traditioner og et bevidst værdigrundlag. Et børnehus hvor vi gerne vil ind og røre ved de nære ting som har betydning for mennesket. Næstekærlighed, omsorg og tilgivelse, har for os ikke kun noget med religion at gøre, det er stammen i vores værdigrundlag og noget vi i børnehuset sætter i højsæde. Nærhed, imødekommenhed og kontakt, er vigtige elementer i vores hverdag, så det ønsker vi at give børnene en bevidsthed omkring. Det gør vi ved at se barnet hvor det er, iagttage deres udviklingstrin, nænsomt hjælpe på vej, og styrke deres individ. Barndommens tid er legens tid. Gennem leg og venskaber skabes der læring. Legen har en vigtig betydninge for det enkelte barns udvikling, det styrker venskabet ruster dem videre i livet. Det er i mødet med andre, at vi lære os selv at kende, disse værdier er vigtig for os at videregive.