Børnehuset Solbjerg Have
Børnehuset Solbjerg Have
Solbjerg Have 18
2000 Frederiksberg
solbjerghave@newmail.dk
38 10 58 60
38 10 68 50

Nyheder

Til kommende forældre:

Har du et ønske om at dit barn skal gå i en lille institution med fokus på nærvær, trivsel og udvikling - så er vi det rette sted.

 

 • Vi målretter aktiviteterne efter gruppens og den enkeltes udviklingsniveau og interesser. Vi er opmærksomme på børns særlige behov.

 

 • Vi har et særlig fokus på sproglig og social kompetence, herunder legerelationer og venskaber samt dialogisk læsning

 

 • Vi har særlig fokus på sansemotorik, som er fundamentet for al udvikling

 

Forventning til brugere af huset


 • Vores åbningstid skal overholdes: Det betyder at du skal komme i så god tid, så du har tid til at få besked fra personalet, hvis der har været noget med barnet i løbet af dagen, klæde barnet på og være ude af institutionen kl. 16.45 (kl. 16.00 om fredagen).

 • Alle hilser på hinanden, når de kommer og går.: Det er med til at fremme en god stemning i huset. Det er også medvirkende til at skabe tryghed for barnet, at I signalerer jeres tryghed ved at overlade barnet i vores varetægt.

 • Barnets almene tilstand skal være i orden: Det betyder at barnet skal være rask til at deltage i dagligdagens aktiviteter på lige fod med de andre børn og ikke kræver særlig omsorg af den voksne. Forældrene skal sygemelde barnet inden kl. 9.00, og I skal raskmelde barnet dagen inden det kommer. Det har betydning for både tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde, og om der eventuelt er brug for vikar ved personalefravær. Det er vigtigt for Pia i køkkenet at få besked om hvem og hvor mange børn der kommer.

 • Opmærksomhed omkring informationer: Vi forventer at opslag og informationer på hjemmesiden og via Infoba læses. Hvis I ikke er opmærksomme og ajour med, hvad der skal ske de pågældende dage, kan det have indflydelse på jeres barns dagligdag. Barnet går glip af en oplevelse, eller det kan være sat ude af fællesskabet.

 • Det er vigtigt at tidsfrister for tilbagemelding overholdes.: Det har betydning for planlægning af arrangementer, ferieplanlægning, vikardækning mv. Hvis I ændrer adresse eller telefonnummer, er det vigtigt, at vi får besked. Tilbagemelding sker generelt via Infoba.

 • Barnet er forældrenes ansvar, når de selv er til stede i institutionen: I skal som forældre selv tage ansvaret og have opsyn med jeres barn, når I er i institutionen.

 • Opbakning med praktiske opgaver.: Vi forventer, at vi i fællesskab lærer barnet ansvarlighed over for egne og andres ting. Det vil være en stor hjælp for jeres barn, at I sørger for at holde jeres barns garderobe overskueligt f.eks. ved at alle unødvendige ting fjernes. Vi forventer, at I når I afhenter jeres barn, selvfølgelig hjælper jeres barn med, at få ryddet legetøjet på plads samt at barnets tøj og sko ligger på sin plads i garderobe. Det er vigtigt for jeres barn at barnets skiftetøj er i orden i forhold til både størrelse og årstid, og at der er navn i tøj, sko m.m.

 • Respekt for det pædagogiske arbejde og overholdelse af det.: Vi forventer, at I: Overholder vores spisetider. Sørger for at barnet bliver afleveret inden aktiviteternes begyndelse. Det giver barnet en rolig start på dagen, og de føler, at de indgår/ deltager på lige fod med de andre børn. Jo færre afbrydelser i aktiviteterne, jo mere tid får vi til fordybelse og læring. Ring og giv personalet besked, hvis I ikke har mulighed for at overholde tiden.

 • Regler om sikkerhed i institutionen: Det vil sige, at børnene ikke må:Betjene puslebordene, selv om der er voksne tilstede. Lege på badeværelserne. Smide, sparke eller træde på legetøjet. Kravle i eller på reolerne. Selv åbne dørene. Vær opmærksom på at I kun har jeres eget barn med ud, når I går ud af døren.

 • Samarbejde.: Det er vigtigt at vi har et godt samarbejde for jeres barns skyld. Hvis der er noget I er bekymret for eller uforstående overfor, så spørg enten på stuen eller ret henvendelse til ledelsen.


 •