Børnehuset Solbjerg Have
Børnehuset Solbjerg Have
Solbjerg Have 18
2000 Frederiksberg
solbjerghave@newmail.dk
38 10 58 60
38 10 68 50

Nyheder

Til kommende forældre:

Har du et ønske om at dit barn skal gå i en lille institution med fokus på nærvær, trivsel og udvikling - så er vi det rette sted.

 

  • Vi målretter aktiviteterne efter gruppens og den enkeltes udviklingsniveau og interesser. Vi er opmærksomme på børns særlige behov.

 

  • Vi har et særlig fokus på sproglig og social kompetence, herunder legerelationer og venskaber samt dialogisk læsning

 

  • Vi har særlig fokus på sansemotorik, som er fundamentet for al udvikling

 

Vigtige informationer


Fællessang fredag:
Vi gør opmærksomme på at fællessangen starter kl. 9.30, hvor dørene lukkes. Vi ser gerne at alle børn er med, og for de børn som evt. kommer senere vil der være en voksen til at tage imod på en stue og børnene kommer ikke til at deltage i fællessangen.
Det er vigtigt at børnene får mulighed for at sige ordentligt farvel og komme stille og roligt ind i huset. Det er forstyrrende for voksne og børn, når aktiviteten er gået i gang at for sent ankommende børn skal deltage. Så vær opmærksom på klokken.

Lukketid:
Vi gør jer opmærksom på at I skal overholde institutionens lukketid. Vi oplever desværre næsten hver dag at personalet må forlænge deres arbejdstid, idet lukketiden ikke bliver overholdt. Årsagen er primært at forældre ikke får hjulpet deres barn med at få tøj på i tide, således at institutionens lukketid overholdes.
I skal være ude mandag til torsdag kl. 16.30 og fredag kl. 16.00.
Enkelte gange drejer det sig om forældre som kommer for sent.

Navn i tøjet:
Skriv navn i dit barns tøj. Her er mange børn og personalet har ikke mulighed for at kende alle børnenes tøjdele og mange af børnene har det samme slags tøj.
Husk at ændre navnet i tøjet hvis man har overtaget andres børns tøj. Vi har forældre som har været ude for at deres barns tøj forsvinder. Vi oplever at der kan være tilfælde, hvor forældre/bedsteforældre er kommet til at tage forkert tøj med hjem. Dette kan hurtigt forekomme ved at tøjet er blevet lagt forkert fordi der ikke er navn i tøjet.
Mange børn smider deres tøj på gulvet, når de tager tøjet af og når der ikke er navn i barnets tøj, har vi ikke mulighed for at hjælpe det enkelte barn med at rydde op og holde orden i barnets garderobe.
Vi forsøger dagligt at italesætte over for børnene at de skal lægge deres ting på plads. Vi forventer at I som forældre hjælper til med denne øvelse, når I er til stede. En hjælp til jeres barn er at I sørger for at der kun er det tøj, som barnet har brug for i garderoben. Det er lettere for barnet at overskue deres garderobe og lægge tingene på plads, jo færre ting der er at holde styr på. Så hjælp jeres barn og hjælp jer selv og hinanden ved at skrive navn i tøjet. Kig lige efter en ekstra gang om I har fået noget forkert tøj med hjem, da der er forældre som efterlyser noget tøj.

Tøj uden navn bliver lagt i glemmekassen.
Vi giver besked, når vi tømmer glemmekassen. Det tøj som ikke er fjernet, bruger vi som reservetøj.