Børnehuset Solbjerg Have
Børnehuset Solbjerg Have
Solbjerg Have 18
2000 Frederiksberg
solbjerghave@newmail.dk
38 10 58 60
38 10 68 50

Nyheder

Til kommende forældre:

Har du et ønske om at dit barn skal gå i en lille institution med fokus på nærvær, trivsel og udvikling - så er vi det rette sted.

 

  • Vi målretter aktiviteterne efter gruppens og den enkeltes udviklingsniveau og interesser. Vi er opmærksomme på børns særlige behov.

 

  • Vi har et særlig fokus på sproglig og social kompetence, herunder legerelationer og venskaber samt dialogisk læsning

 

  • Vi har særlig fokus på sansemotorik, som er fundamentet for al udvikling

 

Institutionen og syge børn


Vi er alle interesseret i at være raske, så vi forventer at alle gør en indsats for at mindske risikoen for at blive syg.
I kan være med til at mindske sygefraværet hos børn og voksne, ved at alle børn og voksne (forældre + personale) vasker hænder, når de ankommer til institutionen.
I skal sørge for at holde jeres barn hjemme, når den almene tilstand ikke er i orden, det gælder også når de er halvsløje. Børn skal ikke kun være hjemme, når det har feber.
Når jeres barn viser tegn på sygdom, vil der blive ringet efter jer. I skal komme hurtigt at hente jeres barn, så vi undgår at barnet smitter de øvrige børn og personalet.
Når I har kendskab til at jeres barn har en smitsom sygdom, vil vi gerne have besked, så vi kan sætte et opslag op til orientering.


Almen tilstand:
Når I som forældre skal vurdere om jeres barn er sygt, skal I se på barnets fysiske og psykiske velbefindende som helhed.

Når barnets almene tilstand ikke er i orden er:
•Barnet er pivet, ulykkelig eller på anden måde uligevægtig
•Barnet er mat og kan ikke følge den daglige rytme.
•Barnet har kulderystelser og mærkes varm.
•Barnet mister lysten til mad.
•Barnet er mere passivt end normalt.
•Barnet kræver en voksen for sig selv.
•Barnet er uroligt og grædende.
•Barnet har konstant løbende næse, som hele tiden skal tørres.
•Barnet har kraftigt udflåd fra ørene.

Smitsomme sygdomme.
Der kan være mange forskellige tegn, der giver mistanke om, at et barn har en smitsom sygdom.
• Almene symptomer: Når et barn er ved at blive sygt, bliver det ofte mat, pylret, uroligt eller grædende.
• Specifikke symptomer: Snue, hoste, øjenbetændelse, påvirket vejrtrækning, udslæt. Opkastninger eller diarre.
• Feber: Temperatur over 38 o er feber. Normal temperatur om morgen 36,5 - 37,0 om aften 37,5.
Hvis barnet har haft et tilfælde af feberkrampe, skal vi have besked, så vi kan tage vores forholdsregler.

Hvornår må et barn møde i institutionen?
Reglerne for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.
Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom, først må modtages, når det ikke længere smitter.
Barnet er rask til at opholde sig i institutionen, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer uden særlig pasning. Hvis et barn møder i institutionen uden at være helt rask, har det pga. nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.
Personalet er ikke uddannet til at vurdere, hvorvidt et barn smitter og der kan derfor opstå situationer, hvor vi vil bede jer om at gå til lægen, for at få barnet vurderet med hensyn til smitte.
Selvom barnet ikke smitter skal det stadig være rask til at kunne deltage i den daglige rytme uden særlig pasning.
Personalet giver ikke børnene medicin, på nær ved kroniske sygdomme, hvis der foreligger en lægeerklæring samt en instruks for medicin givning. Vi kan kun ved nærmere aftale opbevare medicin, hvilket sker ved henvendelse til stuens personale.

Forkølelse og virusbetændelse:
Børn der er stærkt forkølede, må ikke modtages i institutionen. Ved stærk forkølelse kan der være temperaturforhøjelse, kraftig snue eller hoste, der hindrer børnenes almindelige aktivitet og kræver særlig pasning.


Influenza:
Høj feber, hovedpine, muskelsmerte og almen svækkelse. For at undgå komplikationer (fx lungebetændelse) bør barnet ikke møde i institutionen før det kan deltage i almindelige aktiviteter.

Diarre:
Pludseligt opstået, vandtynde afføringer eller flere løsere inden for 1 døgn. For at man kan tale om diarre skal der være en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til barnets sædvanlige afføringsmønster. Barnet kan modtages, når det har haft en almindelig afføring og almentilstanden i øvrigt er ok.

Feber:
Vi henstiller til at barnet har et feberfrit døgn, inden det kommer i institution.

Mellemørebetændelse med øreflåd:
Børn med øreflåd må modtages i institutionen, hvis det i øvrigt virker rask og hvis lægen mener, at der ikke er smitterisiko. Det er dog en forudsætning, at øreflådet ikke medfører særlig pasningsproblemer i form af at øret ikke konstant skal tørres.

Skarlagensfeber:
Behandles med penicillin. Denne behandling gør barnet smittefrie efter 2 dage, men almentilstanden skal være ok før barnet kan modtages i institutionen.

Skoldkopper:
Så længe der er væske fra blærerne, må barnet ikke modtages i institutionen.

Øjenbetændelse:
Det kan være svært at vurdere om børn har en reel øjenbetændelse. Derfor skal I gå til læge og få dennes vurdering. Hvis lægen vurderer at barnet har en øjenbetændelse, der kræver medicinsk behandling, må barnet først komme i institutionen, når det har været i behandling i 2 døgn. Barnet kan modtages, når det har været i behandling i 2 døgn og det kan ses at behandlingen er begyndte at virke samt at almen tilstanden er i orden.

Det er ikke alle typer øjenbetændelse, der kræver behandling, men det er udelukkende lægens afgørelse. Man skal dog være opmærksom på at en let øjenbetændelse kan udarte sig til at blive behandlingskrævende.

Vaccinationer:
Når barnet bliver vaccineret for kighoste og Di-Te-Pol skal institutionen have ajourført barnets stamkort.

I tvivlstilfælde er I velkomne til at rette henvendelse til Børne-ungelægen
Birgitte Brinck brinck@frederiksberg.dk