Børnehuset Solbjerg Have
Børnehuset Solbjerg Have
Solbjerg Have 18
2000 Frederiksberg
solbjerghave@newmail.dk
38 10 58 60
38 10 68 50

Nyheder

Til kommende forældre:

Har du et ønske om at dit barn skal gå i en lille institution med fokus på nærvær, trivsel og udvikling - så er vi det rette sted.

 

  • Vi målretter aktiviteterne efter gruppens og den enkeltes udviklingsniveau og interesser. Vi er opmærksomme på børns særlige behov.

 

  • Vi har et særlig fokus på sproglig og social kompetence, herunder legerelationer og venskaber samt dialogisk læsning

 

  • Vi har særlig fokus på sansemotorik, som er fundamentet for al udvikling

 

Værdier

 

Nøgleord for Børnehuset:

 

  • Omsorg - nærvær

  • Individet - selvværd - selvtillid

  • Kompetencer - sprog - motorik

  • Venskaber - fællesskaber - socialisering

  • Oplevelser - udfordringer - medbestemmelse

 

Børnene skal færdes i et miljø hvor glæde, engagement, interesse, tillid, tryghed og omsorg er i centrum. De skal have udfordringer og oplevelser samt mulighed for at eksperimentere, undersøge, afprøve og få erfaringer. Det vil vi sikre gennem leg, aktiviteter og socialt samvær. For at skabe de bedste betingelser for barnets individuelle  trivsel, udvikling og læring samt tilegnelse af socialt ansvar arbejder i den inkluderende praksis. Vi vil lære barnet sociale spilleregler om samvær med andre børn og voksne samt forståelse for andres følelser og formåen. Vi lægger vægt på at barnet lærer at give udtryk for egne behov, at kunne vælge og sige fra. Vi tillægger det derfor stor betydning her i børnehuset, hvilken måde, vi er sammen med børnene og hinanden.

 

Læs mere om værdigrundlaget i virksomhedsplanenAktiviteter

 

Samling:

Alle stuer holder samling om formiddagen.

Vuggestuen kl. 9.00 i forbindelse med børnene får frugt og vand.

Børnehaven i forbindelse med frokosten kl. 11.00

 

Krop og bevægelse - rytmik:

Vuggestuen og de tre grupper i børnehaven har alle aktiviteter, hvor kropsbevægelse er i centrum.

 

Fællessang:

Hver fredag kl. 9.30 samles hele instituionen i børnehavens fællesrum til fællessang. Stuerne skiftes til at stå for aktiviteten. En hyggelig aktivitet, hvor søskende ofte finder sammen.