Børnehaven Brumbazzen
Børnehaven Brumbazzen
Forhåbningsholms Allé 18
1904 Frederiksberg C
brumbazzen@nypost.dk
33 21 74 01

Info og kommunikation


 Den primære kontakt mellem personalet i Brumbazzen og jer forældre foregår i det personlige møde i dagligdagen. Her vil det typisk være muligt at tale om løst og fast omkring jeres barn og jeres familieliv i øvrigt.

Formel information om institutionen kan I se på dette website, samt på vores informationsskærm i kælderen.

Når jeres barn har gået hos os i omkring 3 måneder, bliver I tilbudt en samtale om jeres barns trivsel og opstart hos os.

Én gang om året - typisk i marts måned - tilbyder vi forældresamtaler om jeres barns trivsel og udvikling.

Én gang om året har vi forældremøde i Børnehaven for alle institutionens forældre.

På informationstavlen ved de to stuer vil du typisk hver dag kunne se et opslag med den pågældende dags aktiviteter - denne information kan med fordel bruges til at tale med dit barn om hvad det har lavet i børnehaven den dag.

Hvis jeres barn holder fri eller er blevet syg, vil vi gerne have besked om fraværet enten telefonisk eller via vores digitale informationssystem, Infoba. Hvis der er tale om smitsom sygdom, ophænger vi information om dette, så de øvrige forældre kan holde øje med eventuelle symptomer hos deres eget barn.

Hvis man har behov for en samtale udover den daglige kontakt eller de fastlagte samtaler, kan man altid bede om dette.