Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Værdier


Klatretræets værdigrundlag.

Værdierne udtrykker det etiske grundlag, hvormed vi søger at opfylde Klatretræets vision. Værdigrundlaget er fundamentet i vort samarbejde omkring det enkelte barn. Vi baserer vort daglige pædagogiske arbejde på flg.:

OMSORG: Gennem samvær, nærvær og stabilitet skaber vi trygge relationer. Gennem relationer (barn/barn og barn/voksen) skaber vi det ”fælles tredje”, der danner grobund for barnets udvikling (vi finder noget særligt at være sammen omkring).

TILLID: Gennem udviklende relationer, hvor vi kan regne med hinanden, opfylde barnets og hinandens behov og forvente at vores behov og forventninger bliver opfyldt, skaber vi tillid til hinanden.

ANERKENDELSE: I Klatretræet behandler vi hinanden som ligeværdige.
Den enkelte anerkendes som en person, der besidder følelser og evner, der har værdi i fællesskabet.

KREATIV TÆNKNING: Vi skaber rammer for, at den enkelte kan udleve og nyde de drømme og potentialer, som vedkommende har. Den enkelte skal gives mulighed for, kreativt at udvikle, udnytte og skabe egne livsmuligheder.

INKLUSION: Vi tilstræber at skabe betingelser for, at alle børn bliver en del af fællesskabet.

UDVIKLING: Med baggrund i ovenstående værdier, skaber vi grobund for udvikling hos den enkelte og i fællesskabet.

Disse 6 kerneværdier danner grundlag for den pædagogiske praksis og er derfor medtænkt i al pædagogisk handling i Klatretræet. Det er begreber, vi til stadighed diskuterer, undersøger og reflekterer over.