Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Dagligdagen


Børnehaven holder til i stueetagen og de fysiske rammer er kendetegnende ved god plads og opdeling i mange små rum.

Der er to stuer i Børnehaven; Sommerfuglestuen og Frøstuen. Børnene er fast knyttet til én stue og til faste voksne, men dørene er åbne og aktiviteter, kammeratskaber, legefællesskaber og pædagogisk fokus går på tværs af stuerne. Desuden har vi tilknyttet en bus, der dagligt kører på tur med børn, der er sammensat i grupper på tværs af stuerne. (Se under punktet om Bussen).

Alle børn, der kommer tidligt (før kl. 8.00), afleveres i vuggestuen på 1. sal. Her tilbydes der morgenmad, hvis børnene skulle have behov for det. Personalet igangsætter desuden aktiviteter for både vuggestuebørn og børnehavebørn. Der er fokus på den gode aflevering og rolige aktiviteter, der sikre en stille og afslappet morgenstemning.

ca. kl. 8.00 går alle børnehavebørn sammen med en voksen ned i børnehaven. Her igangsættes pædagogiske aktiviteter eller gives rum for børnenes leg. Der er også i timen ml. kl. 8.00 og 9.00 fokus på den gode aflevering og rolige aktiviteter. Der er altid en tilgængelig voksen, hvis børnene har brug for det ved afleveringen, men det forventes også, at børnene kan mestre selv at vinke farvel, når de nærmer sig skolestart.

Ca. kl. 9.10 samles børn og voksne på de to stuer til "samling". De børn, der skal med bussen tager tøj på, pakker tasker og gør sig klar til at gå ned til bussen, der parkeres et lille stykke vej fra Klatretræet. Samlingen er et stort fællesskab med både faste aktiviteter og snak om emner der optager børnene. Vi taler om ugedagen, datoen, årstiden og vejret mm. Der serveres en lille snack (brød/grønt) i forbindelse med samlingen.

Formiddagstimerne benyttes til en bred vifte af pædagogiske aktiviteter i mindre læringsfællesskaber. Aktiviteterne tilrettelægges af det pædagogiske personale med udgangspunkt i den pædagogiske linje, der kendetegner Klatretræet. Børnenes leg, læring, trivsel og udvikling er altid i centrum i de fællesskaber der opstår eller understøttes af de voksne. Alle tilgængelige rum og afgrænsede aktivitetsstationer benyttes til at dele børnene op i mindre fællesskaber.

Forud for frokosten samles børn og voksne igen ved stuerne. Her er fokus på særlige lege, sang, rim og remser, snak om det der optager børnene mm. To børn deltager sammen med en voksen i borddækning og klargøring til frokost.

Herefter spiser vi frokost ved små borde. Børnene har som oftest faste pladser, men der er altid mulighed for gæster, også fra den anden stue.

Efter frokost går alle børn og voksne på legepladsen. Hver dag! De børn, der har behov for en middagslur har mulighed for dette i vores "soverum".

Efter en tur på legepladsen (ca. kl. 14.00) har vi "afslapning". Vi deler os i to grupper og børnene tildeles hver en yogamåtte og evt. et tæppe. Der er fokus på yoga, afslapning, "stille-stund" evt. med klassisk musik som baggrund. Børnene holder meget af denne pause og enkelte børn får måske et lille power nap.

Efter Afslapning spiser børnene deres medbragte "hyldemadpakker" (se mad- og måltidspolitik) og de voksne læser som oftest en bog eller fortæller en historie.

Busgruppen returnerer ca. kl. 15.00.

I timerne ml. 15.00 og 17.00 tilbydes igen en bred vifte af pædagogiske aktiviteter i mindre fællesskaber. Der er endvidere tid til, at børn og voksne kan snakke lidt med de forældre, der afhenter børnene. Dog forsøger vi at sikre, at disse samtaler og afhentninger ikke tager fokus fra de aktiviteter, der er i gang.

Ca. kl. 16.30 tilbydes der de fleste dage lidt brød eller andet til de børn, der måtte have behov for det.