Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Bussen


Klatretræets bus.

I Klatretræet har vi en bus, som giver børnehavebørnene en enestående mulighed for at udnytte København og omegns mange muligheder og tilbud. Vi vægter naturoplevelser, men benytter også bussen i forbindelse med kulturelle oplevelser.

Bussen er en helt særlig mulighed for at få tid til fordybelse og berigende oplevelser.

De pædagogiske temaer og forløb, der er gældende i Klatretræet tager vi med os på turene med bussen. F.eks. giver turene os yderligere mulighed for fordybelse i f.eks. læreplanstemaerne og inklusionsarbejdet.

Som udgangspunkt tager vi børnene med i bussen fra de er ca. 3,5 år. Børnene skal altså være trygge ved børnehaven før de kommer ud med bussen. Børnene er på skift med bussen ca. en uge ad gangen og vi sammensætter busgrupperne så vi tager udgangspunkt i udvikling, behov og relationer. På opslag i institutionen kan man følge med i hvornår og med hvem barnet skal med bussen. Børnene er med bussen ca. hver 4. uge.

Praktiske informationer:

Den uge hvor børnene skal med bussen skal de afleveres senest kl. 8.45 i Klatretræet. Bussen kører hver dag kl. ca. 9.00 og vender hjem kl. ca. 15.15.

Vi sørger for madpakker til alle, der skal med bussen.

Forældrene modtager en plan for ugen med destinationer og aktiviteter fredagen inden barnet skal med bussen.

I ferier kører vi ikke efter en fast plan!

Sikkerhed:

Før vi tager børnene med på bustur skal forældrene underskrive en blanket, der giver os tilladelse til at tage børnene med på tur.

I bussen er der plads til max. 12 børn og to voksne. Er bussen ude at køre, vil der altid være 2 af Klatretræets personaler med.

Det er Klatretræets ansvar at sørge for at alle sikkerhedsforanstaltninger vedr. buskørsel overholdes. Bussen kræver stort kørekort. Desuden er det naturligvis personalets ansvar at sørge for at alle børn er forsvarligt fastspændt i godkendte seler.

Det er Lone og Winnie, der kører bussen. De øvrige medarbejdere deltager på skift i busturene. Alle har førstehjælpskursus.

I bussen opbevares altid; mobiltelefon, det lovpligtige sikkerhedsudstyr samt kopi af børnenes stamkort.

I bussen sørger vi for at opretholde en god buskultur. Børnene skal forholde sig i ro under kørslen og alle skal hjælpe med til at passe godt på bussen indvendigt så vel som udvendigt.