Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Sprogstimulering


Børn lærer at benytte sproget af deres omgivelser og af hinanden. De lærer i dialog med andre, når de forundres, er nysgerrige og undersøgende. Barnet stimuleres sprogligt i alle dets vågne timer, både i børnehaven og i hjemmet. Sproget er en forudsætning for gode læsefærdigheder.

I al leg og i alle aktiviteter i børnehaven er sproget det helt centrale. Vi fokuserer sprog og kommunikation og dets nuancer og muligheder i alt hvad vi gør. Når vi leger købmandsbutik, tager på tur, spiser frokost, trøster, fortæller historier, læser bøger, laver rim og remser og meget mere.

Børnene i Klatretræet skal have mulighed for at udvikle deres sprog verbalt og kropsligt og de skal have mulighed for at tegne, male og formidle egne oplevelser og tanker på mangfoldige måder. De skal udfordres til at formulere, kommunikere og udtrykke sig således, at de lærer at mestre sprogets mangesidige muligheder. De skal støttes i at udvikle nysgerrighed og interesse for tegn og symboler, som tal og bogstaver (fra Klatretræets læreplan).

Nogen gange er der behov for ekstra støtte:

Alle børn i 3-års alderen skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet har behov for ekstra sprogstimulering.

I børnehaven har vi særligt uddannede sprogpædagoger, der gennemfører disse sprogvurderinger. Resultatet af en sprogvurdering giver os et indblik i, hvorledes vi bedst muligt støtter barnets sproglige udvikling. Der kan være behov for at barnet, sammen med andre børn deltager i særlige forløb (sproggrupper) sammen med faste pædagoger og/eller der kan være behov for, at vi samarbejder med kommunens audiologopæder (talepædagoger).

Den særlige indsats foregår altid i tæt samarbejde med forældrene.