Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Dagligdagen


Vuggestuen holder til på 1. sal og de fysiske rammer er kendetegnende ved god plads og opdeling i mange små rum.

Vi har en stor dejlig terrasse på hele sydsiden af huset, hvilket giver os mulighed for, at alle vuggestuebørn kan sove ude året rundt. De fleste børn i krybber, men de yngste børn i barnevogne. Børnene i vuggestuen er i aldersgruppen ml. ca. 7 mdr. og 3 år. Derfor er der en del børn der sover flere gange om dagen. Det er altid børnenes behov for søvn og hvile, der er afgørende for, hvornår de sover, men de fleste børn sover dog i tidsrummet ml. 12.00 og 14.00.

Der er tre stuer i Vuggestuen; Bjørnestuen, Abestuen og Pingvinstuen. Børnene er fast knyttet til én stue og til faste voksne, men dørene er åbne og aktiviteter, kammeratskaber, legefællesskaber og pædagogisk fokus går på tværs af stuerne.

Alle børn, også de børnehavebørn, der kommer tidligt (før kl. 8.00), afleveres i Personalestuen på 1. sal. Her tilbydes der morgenmad til de børn, der har lyst og behov for det. Personalet igangsætter desuden aktiviteter for både børnehavebørn og vuggestuebørn. Der er fokus på den god aflevering, der sikre en stille og afslappet morgenatmosfære. I morgentimerne kan vi ikke tilbyde, at der altid er en voksen fra hver stue, men der er altid en voksen fra vuggestuen, der har kendskab til barnet.

I timen ml. 8.00 og 9.00 har vi åbent på en eller to stuer og der er fokus på den gode aflevering og aktiviteter, der er tilpasset de enkelte børn. Der er mange måder hvorpå vi kan sikre den gode aflevering; der i alle tilfælde handler om tryghed, tillid og genkendelighed. Nogle børn vinker v. ”vinke-vinduet” i personalestuen, nogle har behov for en særlig bamse eller et genkendeligt stykke legetøj, nogle søger en særlig voksen eller en legekammerat og nogle skal måske trøstes et stykke tid af en af de voksne.

I tidsrummet ml. 9.00 og 9.30 er der ”samling” på de enkelte stuer. Vi lukker dørene og henstiller til forældrene, at børnene enten afleveres før eller efter samlingen. Samlingen er et fællesskab for alle børnene på stuen med faste aktiviteter, sang og fortællinger. Der serveres en lille snack (brød/grønt) i forbindelse med samlingen.

Formiddagstimerne benyttes til en bred vifte af pædagogiske aktiviteter i mindre læringsfællesskaber. Aktiviteterne tilrettelægges af det pædagogiske personale med udgangspunkt i den pædagogiske linje, der kendetegner Klatretræet. Børnenes leg, læring, trivsel og udvikling er altid i centrum i de fællesskaber der opstår eller understøttes af de voksne. Alle tilgængelige rum og afgrænsede aktivitetsstationer benyttes til at dele børnene op i mindre fællesskaber.

Forud for frokosten, der serveres kl. 11.00 samles alle børn på stuerne og vi sikrer, at alle børn får vasket hænderne. Børnene spiser i mindre grupper som oftest på faste pladser med faste voksne. Vi sætter mad til side til de børn, der sover.

Efter frokost puttes de børn, der skal sove og vi samles evt. på én stue med de børn, der lige er vågnet og skal have mad. Det er en fredelig stund, der ofte er til glæde for de yngste af børnene, der måske lige er startet i vuggestue.

Ca. ml. 14.00 og 14.30 serveres et eftermiddagsmåltid bestående af brød, frugt eller andet. Børnene spiser i takt med at de vågner og er klar til det. Der er altså ikke den samme samlende spisesituation som vi oplever til frokosten.

I timerne ml. 15.00 og 17.00 tilbydes igen en bred vifte af pædagogiske aktiviteter i mindre fællesskaber. Der er endvidere tid til, at børn og voksne kan snakke lidt med de forældre, der afhenter børnene. Dog forsøger vi at sikre, at disse samtaler og afhentninger ikke tager fokus fra de aktiviteter, der er i gang.

Ca. ml. 16.00 og 16.30 samles vi på én stue. Vi kan ikke tilbyde, at der er en voksen fra hver stue når barnet hentes, men vi sikrer altid, at vigtig information videregives til de voksne, der er tilbage.

Der er meget fokus på tryghed og omsorg for det enkelte barn i vuggestuen, hvilket bl.a. betyder, at der bruges megen tid ved måltidet, ved puttetid, i garderoben og i puslesituationen. Samtidig har vi altid fokus på relationsdannelse og fællesskab og børnene skal lære at indgå i legefællesskaber og konflikter med andre børn.