Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der varetager den administrative og pædagogiske ledelse og som har ansvar for instituitonens virksomhed overfor institutionens bestyrelse.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer.

5 af bestyrelsens medlemmer - samt to suppleanter for disse - vælges af og blandt forældrene på et forældremøde. Forældrerepræsentanterne vælges for en 2 årig periode.

Forældrerepræsentanterne har kun sæde i bestyrelsen så længe de har børn i institutionen. Bestyrelsen konstitutuerer næstformanden.

Bestyrelsesformanden udpeges af Børneringens Hovedbestyrelse. Formanden vælges for en periode på 4 år.

der afholdes min. 4 bestyrelsesmøder om året.

Klatretræets bestyrelsesformand hedder

Nikolaj Bøgh nibo04@frederiksberg.dk

Næstformand:

Lasse Friis Ellegaard Sørensen l.f.ellegaard@gmail.com

Øvrige medlemmer er:

Hanne Arentoft hanne@rocklobster.dk

Julian Rune Henlov jhenlov@gmail.com

Lars Lykke larsalot@gmail.com

Ameya Sathe ameya_rsathe@yahoo.co.in 

Tue Søborg Marquardsen (suppleant) tue.marquardsen@gmail.com 

Mette Cecilie Nielsen (suppleant) mette.c.nielsen@icloud.com