Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Værdier

Børnehuset Klatretræet er en selvejende institution tilknyttet Børneringen. Vi har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. I driftsoverenskomsten fastlægges rammerne for bl.a. drift, tilskud, opgaver og tilsyn.

Klatretræet er i øjeblikket normeret til 83 børn; 33 vuggestuebørn fordelt på tre grupper på 1. sal og 52 børnehavebørn fordelt på 2 grupper i stueetagen. Vi har en bus, som dagligt kører på tur med 10-12 børnehavebørn.

Vi har til huse i en 8 etagers beboelsesejendom. Klatretræet har en stor og dejlig legeplads på bagsiden af huset. Legepladsen er en meget central del af livet for børnene, og vi har faktisk klatretræer, som benyttes flittigt. Desuden rummer legepladsen en stor vin og plantekasser, hvor vi dyrker grøntsager og blomster. Vi har endvidere en plantekasse i den lokale byhave på Nordens Plads.

Vi har frokstordning for alle børn. Vi har to køkkener. Køkkenet i vuggestuen er et egentlig produktionskøkken og her laves al mad til vuggestuebørnene. Køkkenet i børnehaven er et anretterkøkken og her har børnene adgang, dvs. at de har mulighed for at deltage i forberedelsen af maden og de er velkomne, når de bliver nysgerrige på, hvad der er på menuen eller hvordan maden tilberedes.

Klatretræet er indrettet med mange rum, hvilket understøtter muligheden for at etablere mindre læringsmiljøer. Samtidig står dørene ofte åbne mellem stuerne, så børnene kan færtes frit i huset. Alle kvadratmeter udnyttes optimalt.

 Aktiviteter

I Klatretræet værner vi om en lang række faste traditioner og aktiviteter.

Fastelavn: Børn og voksne er udklædte, slår katten af tønden, synger fastelavnssange mv.

Påske: Påsken markeres ved udsmykning, påskefrokost og dialog om påskens symboler.

Farvelfest for kommende skolebørn: Afholdes den sidste dag i april. Forældrene til kommende skolebørn står for forplejningen denne dag. Der er uddeling af "diplomer", optræden mv.

Midsommerfest: Vuggestuebørn og børnehavebørn mødes på legepladsen og spiser frokost sammen. Der er fokus på det vi selv kan bidrage med; eks. vindolmars og radiser fra egen avl, hyldeblomstsaft og jordbær plukket og hjembragt af busbørnene, hjemmebagte boller mv.

Sommerfest: Afholdes sidste fredag i august for børn, forældre, søskende, "gamle Klatretræsbørn" mv. Fællesspisning og underholdning.

Halloween.

Jul.

Fødselsdage.

Faste aktiviteter.

Bestyrelsesmøder.

Forældremøde.

Overgangsmøder.

Samarbejdsmøder vedr. det enkelte barn.