Børnehuset Adilsvej

Nyheder

Velkommen til 2021.

Fra første februar overgår vi til det nye intranet Aula. Du kan læse mere om det på hjemmeside. Der er også en anvisning til hvordan du som forældre kommer igang med at bruge Aula.

 

Børnehaven


Børnehaven ligger på husets 1. sal og er normeret til 36 børnehavebørn.

Børnehavebørnene er opdelt i tre grupper, Stjerner, Astronauter og Storegruppe, der er opdelt efter børnenes alder.
Alle børnehavebørn er samlet til en fælles morgensamling kl. 9.00,hvor vi taler om dagens indhold. Til måltiderne fordeler vi børnene i to rum, hvor børnene har faste pladser.

Hver uge laver vi en plan for ugen, hvor vi arbejder med forskellige aktiviteter/temaer. Nogle af aktiviteterne er faste, og andre planlægger vi løbende med udgangspunkt i børnegruppen.Vi arbejder i aldersopdelte grupper og på tværs af alder.

Hver  dag efter frokost ca. kl. 12.00 har vi i børnehaven drømmetime, hvor børnene fordeler sig i to rum med faste pladser. Børnene har et lille tæppe og en pude med, og så ligger de alle og slapper af til en historie og noget stille musik i ca. en halv time.

 Vi er én fælles børnehave, og børnene kan benytte rummene frit, når der ikke er planlagte pædagogiske aktiviteter.

I børnehaven har vi rum med forskellige funktioner. Vi har et bevægelses/motorikrum med bl.a. klatrevæg, hvor vi kan lege større fælles lege og bevæge os, et værksted hvor vi bl.a. kan male og lave perler, et gangareal hvor vi kan bygge og lege med biler, et køkken hvor vi kan tegne, spille spil og et stort rum med dukker, udklædning og dublo.