Børnehuset Adilsvej

Nyheder

Sommerferien er godt igang og der kommer en del nye børn over sommeren. 
Velkommen til alle nye børn og forældre

Stemningsbilleder fra dejlig ture til Landbohøjskolen 

Pædagogiske principper


Pædagogiske principper, barnesyn og syn på børns læring.

Vores vision i Børnehuset er, at alle børn, uanset de forudsætninger, de kommer med, har en oplevelse af at kunne bidrage til fællesskabet og føle sig som værdifulde og unikke individer. Fællesskaberne kan både være af social og faglig karakter. Vores syn er, at alle børn har ret til at lære og ret til deltagelse i sociale og faglige fællesskaber. Børn i Børnehuset skal sikres medindflydelse på egen hverdag og opleve sig selv som medskabere af det kulturelle, faglige og sociale fællesskab.

Vores barnesyn er, at alle børn er unikke individer med kompetencer. Alle børn bidrager med noget til fællesskabet og har forskellige ressourcer. Vi ser børn som aktive deltagere i egne udviklings- og læreprocesser. Børn er nysgerrige og vil gerne lære, udvikle sig og samarbejde.

Vi skaber muligheder og rammer for læring og dokumentation ved at indrette huset i læringsmilijøer. Rummene eller dele af dem er indrettet, så  de har en funktion og kan inspirere til læring.

Det er personalets ansvar at få indarbejdet den ekstra støtte, børnene har brug for i den daglige pædagogiske praksis så ingen bliver ekskuderet fra børnefællesskabet.

Dokumentation bliver brugt til at synligøre den pædagogiske praksis overfor forældre/familie og andre.Dette giver giver øget indsigt i barnets hverdag.

Børnene har deres egen digitale erindringsbog som bliver brugt til reflektion og visuel læring ( Book-creator).