Børnehuset Adilsvej

Nyheder

Velkommen til 2021.

Fra første februar overgår vi til det nye intranet Aula. Du kan læse mere om det på hjemmeside. Der er også en anvisning til hvordan du som forældre kommer igang med at bruge Aula.

 

Kost og mad politik


Baggrund:
Nedenfor er beskrevet de rammer Frederiksberg Kommune har opstilet for bestyrelsens arbejde med mad – og måltidspolitikken for Børnehuset Adilsvej.

Frederiksberg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes og implementeres mad – og måltidspolitik i kommunens daginstitutioner. Dette skyldes et ønske om at styrke daginstitutionernes rolle som aktiv medspiller i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Mad – og måltidspolitikken skal være medvirkende til at sikre glade, sunde og mætte børn.
Endvidere skal institutionerne gennem mad – og måltidspolitikken medvirke til at begrænse indtaget af usunde fødevarer.

Formålet er beskrevet således:
¤ At sunde mad og spisevaner bliver en naturlig del af børnenes hverdag.
¤ At børn i en tidlig alder lærer at træffe sunde valg
¤ At børn lærer om sunde alternativer til slik og søde sager
¤ At styrke børnenes sociale kompetencer via måltiderne
¤ At forebygge overvægt og livsstilssygdomme allerede i småbørnsalderen
( Kilde: Rammer for mad – og måltidspolitiker i Frederiksberg kommunes daginstitutioner)

Bemærk vedrørende slik og sukker:
Slik og søde sager hører ikke hjemme i børnenes dagligdag i Børnehuset Adilsvej.
Bestyrelsen har i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anvisninger vedtaget, at vi i dagligdagen har en nul slik/sukker politik. Det betyder, at børnene i Børnehuset Adilsvej helt skal undgå sukker og søde sager i den daglige kost.
¤ Is
¤ Kage
¤ Flødeboller m.m
Da mad – og måltidspolitikken gælder alle institutionens børn i det tidsrum Børnehuset Adilsvej har ansvaret for dem, er også hjemmebesøg i forbindelse med fødselsdage omfattet af denne politik.

Forbehold:
Vi har valgt, at der ved årlige familiearrangementer, som fx sommerfest og julefest, kan tages forbehold for nul-sukker politikken.

Målet er at:
¤ sunde og varierede kostvaner er en naturlig del af børnenes hverdag og bevidsthed
¤ sikre, at det ernæringsmæssige behov dækkes
¤ institutionens mad i videst mulig udstrækning skal være økologisk, p.t. er 75 % økologisk
¤ der arbejdes bevidst med måltidet som et pædagogisk værktøj - herunder hvordan ”det gode måltid” forløber.

Måltiderne hvad, hvor og hvordan:
Det er vigtigt, at barnet oplever, at mad indtages af lyst og i overensstemmelse med dets personlige grænser. Det bliver derfor respekteret, når barnet giver udtryk for at have spist nok eller ikke har den store appetit. Ligesom barnet i reglen får lov til at få den mad, barnet kan spise. Det er dog den voksnes ansvar at sige stop, hvis det vurderes, at barnet spiser alt for meget. Det er ligeledes vigtigt, at måltidet foregår i fred og ro, og at der opleves et fællesskab omkring måltidet.

Frugt – Brødordning:
Der serveres frisk frugt og en eller anden form for brød hver dag i institutionen.

Særlige hensyn:
Er der behov eller forhold omkring det enkelte barns kost, skal der som udgangspunkt foreligge en lægeerklæring.

Morgenmad:
Morgenmåltidet er vigtigt for en god start på dagen uanset om den serveres i Børnehuset eller derhjemme. Morgenmåltidet i Børnehuset er en rolig stund, hvor der er tid til at sidde i
fred og ro og spise og snakke med hinanden, sidde på skødet og få en stille og rolig start på dagen i Børnehuset.
For både vuggestue – og børnehavebørn serveres der morgenmad i køkkenet på vuggestueetagen mellem kl. 7.00 – 7.30, hvor der serveres:
¤ Havregrød
¤ Havregryn
¤ Tørret frugt
¤ Vand
¤ Mælk

Mellemmåltid:
Der er morgensamling i både vuggestue og børnehave kl. 9.00 – 9.30
I sammenhæng med denne bliver serveret:
¤ Frisk frugt
¤ Brød (fx boller, rugbrød el. lign.)
¤ Vand

Frokost:
Der serveres frokost i vuggestuen kl. ca. 10.45 og kl. 11.30 i børnehaven. Der serveres vand til måltidet. Barnet får lov at smage, mærke og udforske maden i eget tempo.

Ugens madplan
Mandag: suppe/grøddag
Tirsdag: køddag
Onsdag: vegetardag
Torsdag: fiskedag
Fredag: rugbrødsdag

Eftermiddag:
Der serveres eftermiddagsmad kl. 14.00 i vuggestuen og børnehaven.
Der sammensættes eftermiddagsmad ud fra, hvad frokostmåltidet har bestået af.
Det kan fx være:
¤ Frugt
¤ Grød
¤ Brød
¤ Boller
¤ Knækbrød

Aktiviteter omkring maden:
Vi lægger stor vægt på børnenes selvhjulpenhed omkring måltidet. Dsv i vuggestuen at børnene lære at spie og drikke selv. Børnehave børnene og Raketterne selv skal lære at hælde vand op, tage maden og spise det selv.
Børnene hjælper til med at dække bord og rydde op igen. 


Links
Generelt om sund kost, ernæring og børn:
www.altomkost.dk

Inspiration til sunde børnefester:
www.frugtfest.dk
http://www.madogtrivsel.dk/sider/foedeselsdag.htm
www.madhuset.dk

Revideret juni 2018