Børnehuset Adilsvej

Nyheder

Velkommen til 2021.

Fra første februar overgår vi til det nye intranet Aula. Du kan læse mere om det på hjemmeside. Der er også en anvisning til hvordan du som forældre kommer igang med at bruge Aula.

 

Værdier

I Børnehuset Adilsvej arbejder vi med fælles målsætning fra barnet starter i vuggestuen til det skal begynde i skole. Vi kalder det den "Røde Løber" omkring udvikling, værdier, læring, sprog, natur og kultur.

Vi arbejder med styrkelses af barnets selvvær og evne til at stå frem i en forsamling, ved bl.a. opførelse afholdelse af musical årligt.

Barnets sprog er i fokus gennem hele institutionslivet på Adilsvej. Der arbejdes med sproget i historie, sang, rim og remser, selv fortalte / digtet fortællinger, og som moget nyt tiltag gennem den digitale verden.

I forhold til Børnehuset som arbejdsplads, sætter vi fokus på trivelse, samarbejde og udvikling i et voksenperspektiv og det samme i et børneneperspektiv.

I forhold til samarbejde med forældrene er det vigtig med et åbent og godt samarbejde. Børnehuset skal være et trygt sted at være, og ord og handling skal følges ad.

Faglighed og personlig udvikling for personalet værdsættes i Børnehuset. Børnehuset Adilsvej er et 
 udviklings- og læringssted, hvor til vi også har tilknyttet studerende.

Der skal være plads til forskellighed og alle skal behandles som ligeværdige. Børn og voksne skal mødes med anerkendelse.

 Aktiviteter

I Børnehuset Adilsvej arbejder vi med følgende faste aktiviteter gennem året:

 • sommerfest for børn og forældre
 • juletræsfest med Julemnaden og hans kone
 • besøg nissen på loftet i decembere og stille risengrød op på loftet
 • fastelavn med udklædning og oppytning
 • halloween 
 • bedsteforældre dag med hygge, kaffe og sang
 • Årets store Musical - hjemmedigtet og hjemmeskrevet sange
 • drømmetime i børnehaven dagligt med historie og muzak
 • blomsternes uge - vi planter blomster i gården
 • krop og bevægelse i Hal 1+2 en gang i ugen
 • fællessang for både vuggestue og børnehave hver fredag hele sommeren igennem
 • rundvisninger hver tirsdag mellem kl 12.30-13.30