Børnehuset Adilsvej

Nyheder

Velkommen til 2021.

Fra første februar overgår vi til det nye intranet Aula. Du kan læse mere om det på hjemmeside. Der er også en anvisning til hvordan du som forældre kommer igang med at bruge Aula.

 

Antal børn (dd)

Vi har i øjeblikket 26 børn under 3 år, og 34 børn ældre end 3 år.


Adgang til udendørs legearealer

Vi har en skøn fælles legeplads for både vuggestuen og børnehaven. Det giver både voksne og børnene en stor mulighed for at kende hinanden.Indretning af udendørs legearealer

Vi har en sandkasse, en rusjebane, platforme til leg af balance, borde og bænke, mulighed for vandlege m.m.Supplerende om indretning og lokaler

Børnehuset Adilsvej har flere rum som er indrette som grupperum. I hvert rum er der indrettet små lege områder og alt står fremmes så børnene kan se hvilke lege de kan lege. Vi har et rum alene indrettet til motorik udfoldelse for både vuggestuen og børnehaven.Lukkedage

 Lukkedage 2021

Påsken den 29 marts til 5 april

Storbededag den 30 april

Kristi Himmelfartsdag torsdag 13 maj og fredag den 14 maj

2 pinsedag mandag den 24 maj

 Alternativ pasning

Giv besked til ledelsen hvis du ønsker alternativ pasning på følgende dage

den 29/30/31 marts

den 14 maj

Den 27/28/29/30 december

 

 Tidspunkt for skift

Mælkevejen1/2 til ca. 2,10år

Regnbuen 1/2 til ca. 2,10 år

Reketterne ca. 1/2 til ca. 2,10år

Solstrålerne2,10 år til 6 år

Månestrålerne 3,5 år til 6 år

 Type

Integreret daginstitution på Frederiksberg  Etableringsform

Selvejende daginstitution. Vi har en forældrevalgt forældrebestyrelse på Adilsvej. Vi har en driftoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

Forældrebestyrelsen fungere som arbejdsgivere.Aldersgrupper

Der modtages børn fra 1/2 til 6 år.Retningslinjer for optagelse

Kontakt PladsanvisningenSærtræk

Vi er et gammelt og charmerende hus i to etager, med mange gode og velfungerende rum. Vi er en mindre daginstitution, hvor alle børn og voksne kender til  hinanden. Brugerundersøgelser

Bestyrelsen har i Børnehuset Adilsvej fortaget en brugerundersøgelse blandt forældrene i oktober 2017. Forældrebetalt madordning

Børnehuset Adilsvej har kommunal frokostordning for alle voksne og børn i daginstitution. Vi har vores eget produktionskøkken, med en uddannet kok ansat, som fremstiller økologisk mad til både voksne og børn i institutionen. Madpolitik

I Børnehuset Adilsvej er vi så godt som 100 % økologiske. Børnehusets Adilsvej sukkerpolitik er følgende: vi bruger naturlig sukker f.eks honning, tørrede frugt og banan m.m.  men ved særlige lejligheder får børnene rørsukker i kage og på grød f.eks til julefest, halloween, fastelavn.

Se hjemmesideYderligere oplysninger

Uanmeldt tilsyn  
Institution Børnehuset Adilsvej Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Adilsvej 3 Leder Lone Svendsen Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser 3-6 år 42 Pædagogisk konsulent Pia Lorenzen Dato for tilsynsbesøget 28/9 2018 i tidsrummet 9,30-11,15
 
Rammen for det uanmeldte tilsyn Frederiksberg Kommune udfører årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg i samtlige dagtilbud jf. Dagtilbudslovens § 5. Formålet er at sikre, at børns ophold i dagtilbud lever op til lovgivningen og i øvrigt er i overensstemmelse med det serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Tilsynene er et vigtigt led i den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens dagtilbud og varetages af Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter. I det uanmeldte tilsyn vurderer de pædagogiske konsulenter kvaliteten af den pædagogiske praksis. Det betyder, at konsulenterne er opmærksomme på, om de kan observere pædagogiske aktiviteter med nærhed mellem børn og voksne. Endvidere vurderer konsulenterne, om der er en anerkendende og respektfuld omgangstone i institutionen, og om der er forhold, der fremstår sikkerhedsmæssigt eller pædagogisk uforsvarligt.
 
Kort sammenfatning af konsulentens vurdering samt aftaler og opfølgning Den pædagogiske praksis i Børnehuset Adilsvej fremstår veltilrettelagt. Det er tydeligt for børnene, hvad de tilbydes, og hvordan de kan indgå i fællesskaberne. Der er en fin grad af nærvær, energi og glæde. De voksne er imødekommende og tilgængelige, og børnene samarbejder og fremstår optagede af, at lege og aktiviteter skal fungere for alle dem, der deltager.    Ud fra konkrete observationer ved tilsynet giver jeg følgende anbefalinger til udvikling af den pædagogiske praksis  ? At ledelse og personale overvejer tilrettelæggelsen af fredagssang, så den tidsmæssigt tilgodeser vuggestuebørnenes behov og koncentration. ? At de fortsætter deres arbejde med at indrette fysiske æstetiske læringsmiljøer for børnene, særligt i børnehavens grupperum.
 
 
Pædagogisk kvalitet i hverdagssituationer (modtagelse, frokost, garderobe-situation, bleskift m.m.) Observation Jeg overværede bleskift i vuggestue og i minibørnehaven.
 

 
 
2
 
Et uddrag af mine observationer: I minibørnehaven havde børnegruppen været til fællessang i børnehaven, og da de kom tilbage til stuen, skulle børnene have skiftet ble, ordne toiletbesøg og have vasket hænder. Tre voksne sad på gulvet, og børnene tog deres tøj og ble af. Børnene gik ud i skraldebøtten med deres ble og kom tilbage med en ren ble. De voksne hjalp, støttede og opmuntrede børnene gennem dialog til at gøre så meget, de selv kunne. Flere af børnene vaskede hænder selv og kom glade tilbage med en ble i hånden.  
 
Et barn var ved at blive puslet i vuggestuen, og den voksne sang den sang for barnet, som resten af stuen sang. Den voksne smilede og dansede lidt med barnets ben.
 
En gruppe vuggestuebørn sad klar ved bordet med hagesmække på og ventede på vognen med frokost. Den ene voksne sang ”hjulene på bussen drejer rundt” for at udfylde ventetiden, og børnene sang lidt med. På badeværelset var et barn ved at få skiftet ble, og der blev sunget med derude fra.
 
Konsulentens vurdering Det er min vurdering, at de voksne hjælper, støtter og guider børnene på en god måde i hverdagssituationer. Aftaler og opfølgning Ingen yderligere opfølgning.
 
Planlagte pædagogiske aktiviteter - herunder pædagogisk arbejde med børn i mindre grupper (iagttages under tilsynet eller får oplyst, at det er foregået eller er planlagt til senere)  Observation Da jeg startede mit tilsyn, var alle stuer lige blevet færdige med børnenes formiddagsmåltid. I børnehaven var der legetøjsdag og børnene legede rundt omkring med deres legetøj, indtil der skulle være fredagssang. Jeg valgte at deltage i hele fredagssangen og så derfor kun vuggestuen sporadisk.
 
Et uddrag af mine observationer: Der blev kaldt sammen til fredagssang, som var for alle børnehavebørn og nogle af de største vuggestuebørn, og der var syv medarbejdere med. De sad alle i en rundkreds på gulvet i børnehavens store grupperum. En af de voksne styrede fredagssangen og præsenterede mig for børnene, og bad derefter på skift de forskellige stuer vælge en

 
 
3
 
sang. Jeg fik oplyst, at alle stuer havde valgt en sang ved deres morgensamling. Børnene sang med, i mens de kiggede på de voksnes fagter og efterabede dem. Børnene vidste, hvad der skulle ske under de forskellige sange. De rakte ivrigt hænderne op, når der skulle vælges børn, som skulle ind i midten af rundkredsen. Da der var gået et kvarter, begyndte nogle af de mindste børn at blive urolige og forlod rundkredsen for at kigge på stuens legetøj. De voksne fik hentet dem ligeså stille, og hver gang de satte sig ned smuttede børnene igen. Vuggestuepersonalet og børn forlod fredagssangen efter 25 minutter, og de andre børn og voksne sagde pænt farvel til dem. Fredagssangen fortsatte i ti minutter mere med en sangleg, hvor de skulle bruge kroppen. Denne sangleg ”Hoved, skulder, knæ og tå” skulle de synge hurtigere og hurtigere og her faldt de mindste børnehavebørn fra.  Konsulentens vurdering Det er min vurdering, at fredagssangen er en genkendelig aktivitet for børnene, og den var godt forberedt og styret af den voksne. De voksnes roller var fordelt på forhånd, og de vidste, hvem der styrede, og hvem der fordelte sig mellem børnene.  Børnene blev inddraget i valg af sange, og de blev delagtiggjort løbende med forskellige roller i sangene. Det var en rigtig fin aktivitet, der styrkede gruppens fællesskab, og de mindste børn lærte af de største børn. Skulle jeg give en anbefaling til optimering af den gode pædagogiske praksis, så kunne ledelse og personale overveje tilrettelæggelse af fredagssang, så den tidsmæssigt tilgodeser vuggestuebørnenes behov og koncentration. Aftaler og opfølgning Fortsætte deres arbejde med at tilrettelægge didaktiske aktiviteter for børnene som fremmer deres sociale kompetencer og fællesskab.
 
Børns leg – herunder om de voksne understøtter børns leg (iagttages under tilsynet eller får oplyst, at det er foregået eller er planlagt til senere) Observation Børnene i børnehaven legede med deres legetøj, og en voksen gik rundt på stuen og opfordrede børnene til at lege sammen med deres legetøj. Indretningen på stuerne er funktionsopdelt, og flere rum er blevet malet og sat i stand. I børnehaven er de i gang, men mangler at få deres store grupperum shinet op.

 
 
4
 
Konsulentens vurdering Indretningen af de indendørs faciliteter fremstår velovervejet, og der er mange legemuligheder for børnene, og indretningen lægger op til, at der kan leges i mindre grupper i længere tid. Der er flere steder skabt ”rum i rummene” – fx afgrænsninger af legeområder med forskellige tæpper, maling på væggene og møbler. Jeg fik oplyst, at personalet har fokus på indretning af læringsmiljøer, og at de snart går i gang med børnehavens grupperum. De har indrettet rytmikrum, krea-værksted, legezoner mm. Legetøjet er langt de fleste steder velsorteret, og der er en mængde af hver type legetøj, så det er muligt for flere børn at lege samtidig med samme type legetøj.  Aftaler og opfølgning Fortsætte det gode arbejde med fokus på at skabe gode læringsmiljøer for børnene.
 
Er der en anerkendende og respektfuld kommunikation og interaktion mellem børn og voksne og indbyrdes mellem de voksne? (eksempler)  Observation På stuerne var de voksne rundt om børnene, og de var i børnehøjde. Der blev brugt sætninger fra de voksne som: ”Kom og vær med, vi skal synge den sang, du godt kan li?”  ”Vil du ha lidt mere?, kom og sæt dig hos mig”. ”Kan du huske hvilken sang jeres stue har valgt, og vil du fortælle det til os, så vi kan synge den?” ”Kan næsen være blå?, nej vel- vi må prøve igen, en, to, tre vi prøver igen”. ”Ikke alle børn kan prøve at være abe, men du kan prøve næste gang”. ”Tak for i dag, det var rigtig hyggeligt, nu kan I gå ind på jeres stue og spise frokost”. Konsulentens vurdering Der var i hele huset en anerkendende, nærværende og udviklingsstøttende kommunikation. De voksnes tone og kropssprog fremstod imødekommende og anerkendende.  De voksne understøttede børnenes dialog og bragte deres perspektiver i spil. Den sparsomme kommunikation, jeg oplevede imellem de voksne, var udelukkende af koordinerende karakter. Aftaler og opfølgning Ingen yderligere opfølgning.
 
 
 

 
 
5
 
Samspillet og kommunikationen mellem forældre og personale Observation Der var ingen forældre tilstede under mit tilsyn, og jeg kan derfor ikke vurdere samspillet. Konsulentens vurdering - Aftaler og opfølgning -
 
Er der sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold, der skal rettes? Hvis "ja" - hvilke? Observation Der var ikke sundheds- eller sikkerhedsmæssige forhold, der skulle rettes. Konsulentens vurdering - Aftaler og opfølgning -
 
Har konsulent og leder drøftet særlige forhold på tilsynet? Hvis "ja" - hvilke? Observation Jeg fik oplyst at: ? alle stuer arbejder med en fast ugeplan, og at børnene deles op i mindre aldersgrupper flere gange om ugen. De har optimeret deres arbejde med de største børnehavebørn for at gøre dem skoleparate. ? alle børn deltager i drømmetime hver dag, hvor de hviler sig en halv time. ? institutionen har fokus på indretning af små læringsmiljøer på stuerne. ? de har haft fokus på den anerkendende tone imellem voksne og børn igennem en periode, for at optimere interaktionen imellem voksne og børn. Konsulentens vurdering Det er min vurdering, at institutionen arbejder didaktisk med den enkelte børnegruppe og tilrettelægger aktiviteter, der udvikler den enkelte aldersgruppe. Generelt var alle voksne tilgængelige for børnene under mit tilsyn. Jeg så ikke, at børnene var opdelt i mindre grupper under mit tilsyn, men fik oplyst at de deler børnene op i mindre grupper flere gange om ugen. Da det er min vurdering, at arbejdet med børn i mindre børnegrupper fremmer børnenes trivsel, læring og udvikling, vil jeg anbefale, at de fortsætter med at have fokus på dette arbejde. Aftaler og opfølgning Ingen yderligere opfølgning


Anmeldt tilsyn
Institution Børnehuset Adilsvej Adresse Adilsvej 3 Leder Lone Svendsen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 38 Normerede pladser 3-6 år 36 Pædagogisk konsulent Anne Marie Rouff Dato for tilsynsbesøget 31. maj 2018
Rammen for det anmeldte tilsyn Frederiksberg Kommune udfører årligt et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg i samtlige dagtilbud jf. Dagtilbudslovens § 5. Formålet er at sikre, at børns ophold i dagtilbud lever op til lovgivningen og i øvrigt er i overensstemmelse med det serviceniveau, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Tilsynene er et vigtigt led i den fortsatte udvikling af kvaliteten i kommunens dagtilbud og varetages af Dagtilbudsafdelingens pædagogiske konsulenter. Forud for det anmeldte tilsynsbesøg indsender ledelsen oplysninger om de opgaver, som dagtilbuddet er forpligtiget til at arbejde med. På tilsynsbesøget drøfter de pædagogiske konsulenter og ledelsen den pædagogiske praksis og de udviklingstiltag, der foregår i dagtilbuddet. De pædagogiske konsulenter vurderer kvaliteten heraf og der indgås aftaler om yderligere kvalitetsudvikling. Lederens korte status for arbejdet, Udviklingspunkter og aftaler er indeholdt i denne tilsynsrapport.
Ledelsens korte beskrivelse af status for arbejdet siden seneste anmeldte tilsyn Effektstyring Vi lægger meget vægt på i evalueringen af pædagogiske forløb og italesætte hvad børnene fik ud af processen, hvad var effekten for børnene. Pædagogiske læreplaner, herunder børnemiljø og indsats for børn med særlige behov Jeg oplever at tankegangen om hvor vi skal rykke os hen som pædagoger, for at tilgodese barnets behov/udvikling/inklusion i gruppen er en integreret del i hverdagen. Den ”gamle” tankegang som gik ud på hvordan skal vi ”fikse” det barn så det passer ind i gruppen, benyttes ikke mere. I forhold til børnemiljø skaber vi rum i rum. Inkluderende praksis Se ovenstående. Institutionens pædagogiske praksis, udvikling og kvalitet I vuggestuen arbejder vi i praksis med selvhjulpenhed og erfaringspædagogik. I børnehaven og vuggestuen arbejder vi ligeledes med selvhjulpenhed, ”hvad man selv kan skal man selv” og inklusionen i fællesskabet. Ledelsesopgaven, herunder Ledelsesopgaven har mange facetter i en lille
2
samarbejdet i ledelsesteamet. institution. Som leder og souschef er der også mange timer på gulvet, samtidig med at den daglige administration og drift skal varetages. Det er derfor en konstant udfordring at få alle ender til at nå sammen.
Udviklingspunkter frem til næste anmeldte tilsyn Effektstyring Personalet arbejder med koncentration og nysgerrighed og det er et punkt på personalemødet hver gang. Personalet tager udgangspunkt i hvad børnene får ud af aktiviteten og sørger for at alle er med. Måden at arbejde på har, ifølge leder, lagret sig hos personalet og er godt for den faglige refleksion. Personalet bruger aktionslæring. Personalet har f.eks. lavet drømmetime i børnehaven efter frokost. Børnene er blevet mere rolige om eftermiddagen. Aktionen lykkedes. Der har også været en indsats i vuggestuen med børnene, hvor soveritualet blev anderledes, så alle børn ikke skal holdes i hånden for at kunne sove. Personalet afholder en del trivselssamtaler med forældrene.
Udviklingspunkt: ? Der kan altid forbedres – mere refleksion og faglig justering.
Pædagogiske læreplaner, herunder børnemiljø og indsats for børn med særlige behov
Ledelsen planlægger på at få sprogkonsulenten ud på personalemøde. Personalet har brug for opfølgning og inspiration til hvordan man kan arbejde med sprog. D. 29. september skal personalet arbejde mere intensivt med de nye læreplaner på en pædagogisk dag. Ledelsen vil gerne lave en struktur i hverdagen, så der er et naturligt flow for læreplansarbejdet og at personalets refleksion bliver prioriteret en gang om ugen hvor personalet skriver ned. Personalet vil arbejde mere med læringsmiljøet, så det bliver mere tydelig og æstetisk inddelt i rummene. Personalet evaluerer de større projekter på personalemøder og evaluerer ud fra et skema, som leder har lavet. Leder vurderer, at personalet godt kunne blive bedre til at evaluere mere i hverdagen.
Udviklingspunkt: ? Personalet vil gerne opdateres/inspireres på science.
3
? Personalet har fokus på at blive bedre til at evaluere mere i hverdagen
Kompetenceudvikling: ? Almen dannelse – temaaftner f.eks. Sofie Mønster ”kærlighed er ikke nok” og andre temaaftener. ? Viden/inspiration om sprog for hele personalegruppen ? Evaluering/refleksion over egen praksis i hverdagen Inkluderende praksis Personalet har en grundlæggende måde at arbejde på, hvor de sætter ord på børnenes store følelser og lære dermed børnene at udtrykke dem. Personalet ser på ressourcerne hos barnet og bruger alle faglige samarbejdspartnere. Der udarbejdes fælles handleplaner for børnene i hele personalegruppen. Personalet arbejder med alle pejlemærkerne i hverdagen, men der er et særligt fokus på pejlemærke 5 og 6, som handler om forældresamarbejde og den fysiske indretning. Institutionens pædagogiske praksis, udvikling og kvalitet Personalet har i en periode arbejdet tæt sammen med forældrene til børn i storebørnsgruppen, der havde en dårlig tone og forhold indbyrdes. Børnene havde svært ved at vente på tur og lytte til andre. Det lykkedes ved fælles indsats. Personalet har også indledt et tæt samarbejde med den nye storegruppes forældre.
Personalet holder overgangssamtaler med forældrene. Børnene rykker fra vuggestue til mellemgruppe og derefter til børnehaven.
Personalegruppen var skeptiske overfor projektet digitalisering i den pædagogiske praksis, men har siden ændret mening, da de har fået øjnene op for nye muligheder og brug af diverse apps.
Børnehuset Adilsvej har søgt om at få et lån til renovering af institutionen. Ansøgningen ligger til behandling i Dagtilbudsafdelingen.
Personalet holder etagemøder hver fredag, hvor ledelsen kan se overordnet at de arbejder med det de planlægger. Souschef deltager i pædagogisk planlægningsmøder i børnehaven.
Ledelsesopgaven, herunder samarbejdet i ledelsesteamet.
Souschef fastansat siden 1. februar. Souschef har været konstitueret i flere perioder.
4
Ledelsen er på kursus for ledelsesteam og det er godt. Særligt fokus på at personalet skal være selvledende og tage ansvar. Ledelsen vil tage det på som punkt på personalemøde med et oplæg fra ledelsen først. Ledelsen er meget ude på stuerne og møder både forældre og personalet. Det er en udfordring for ledelsen at nå alt det administrative arbejde.
Konsulentens vurdering, aftaler og opfølgning Opfølgning på seneste uanmeldte tilsyn a. Anbefaling, at Børnehuset Adilsvej drøfter, om et øget fokus på den æstetiske indretning kunne understøtte børnenes legemuligheder yderligere
Ad a: Personalet arbejder løbende med udvikling af æstetisk læringsmiljø. Der er Aktivitetsdag for forældrene, hvor der kan blive malet og andet.
Opfølgning på aftaler fra seneste anmeldte tilsynsbesøg
a. Anbefaling at der i starten af læreplanen bliver beskrevet hvordan personalet over året arbejder med læreplanen. Beskrivelse af årshjul.  b. Institutionen skal udfylde de seks pejlemærker med deres egne indsatser og disse skal være tilgængeligt på hjemmesiden
Ad a og b: Begge punkter er beskrevet i virksomhedsplanen og på hjemmeside
Konsulenten anbefaler, at mønsterbryderindsats og effektstyring bliver beskrevet i virksomhedsplanen og at effektstyring og mønsterbryder indsats bliver beskrevet i virksomhedsplanen.
Lederens indsendte forslag til punkter til dagsordenen
a. Normering b. Økonomi
Ad a og b: Ledelsen holder skarpt øje på økonomien. Ledelsen har ikke genbesat fire stillinger. Institutionen oplever, at nogle forældre flytter deres børn når de får tilbudt deres ønskeinstitution. Forældrene får automatisk tilbudt deres ønskeinstitution efter et halvt år. Dette er problematisk for institutionen, at forældrene flytter deres børn blot fordi de kan og ikke fordi de er utilfredse med institutionen. Ofte er forældrenes argument, at de så sparer et kvarters transport om morgenen. Ledelsen har et ønske om ændring af denne
5
procedure fra pladsanvisningens side.
Konsulentens udvalgte punkter fra tilsynsforberedelsen
a. Skimmelsvamp og sygefravær
Skimmelsvampen er behandlet i kælder og i stuen og 1. salen skal tjekkes for en sikkerheds skyld.Venteliste

Kontakt pladsanvisningen angående venteliste.