Børnehuset Adilsvej

Nyheder

Velkommen til 2021.

Fra første februar overgår vi til det nye intranet Aula. Du kan læse mere om det på hjemmeside. Der er også en anvisning til hvordan du som forældre kommer igang med at bruge Aula.

 

Hverdagen i Børnehaven


Kl. 7.00 - 7.45 er der morgenmad i køkkenet i stueetagen. Børnene samles i vuggestuen indtil kl. 8.00

8.00 Går børnehaven og de ældste vuggestuebørn op i børnehaven. Der leges, og diverse rolige aktivteter foregår, alt i mens der bliver sagt god dag til børn og modtaget beskeder fra forældre. der kommer.


Kl. 9.00 holder børnehaven en fælles morgensamling, hvor vi taler om dagens indhold.
I forbindelse med samlingen får vi en gulerod og et glas vand.

Mellem kl. 9.30-10.00 går vi i gang med planlagte pædagogiske aktiviteter.

Kl. 11.15 spiser vi frokost.

Efter frokost har vi Drømmetime ca. fra 12.00 - 12.40.

Kl. 14.00 har vi eftermiddagssamling, hvor vi får et mindre måltid og f.eks. læser en bog.

Efter eftermiddagsmaden er vi enten på legepladsen eller vi leger inde, hvor vi bruger alle børnehavens lokaler.

Hver fredag formiddag er den pædagogiske aktivitet musik og sang for hele børnehaven, hvor vi spiller og synger.

Vores øvrige pædagogiske aktiviteter i børnehaven kan for eksempel være aktiviteter med kreativt indhold eller ture ud af huset til forskellige steder (bondegård, bibliotek, skole, museer og steder i nærmiljøet).

Vi lægger også vægt på at have mange bevægelsesaktiviteter i løbet af ugen, som f.eks. dans, boldlege, forhindringsbaner m.m. Vi bruger flittigt vores motorikrum.

Om fredagen har vi ”legetøjsdag”, hvor børnene må medbringe 1 stk. legetøj hjemmefra.

Vi arbejder på tværs i huset og forsøger at udnytte alle husets rum i forhold til aktiviteter. Det vil sige, at børnehaven også låner vuggestuens rum ved lejlighed og omvendt.

En gang om året laver børnehaven et større projekt som for eksempel teater, cirkus eller koncert.