Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Vuggestue


I vuggestuen er der to grupper Lilla Perler og Grønne Perler. Vi har ca. 12 børn i hver gruppe. Børnene er i alderen fra 6 måneder til 3 år.

I vuggestuen lægges der vægt på  den tætte kontakt, omsorg, tryghed og struktur.

Desuden arbejdes der med sanser og motorik.

Der er tilknyttet 3 voksne til hver gruppe og alle børn er tilknyttet en primær-pædagog. Primær-pædagogen har den tætte kontakt til barnet og forældrene og deltager altid til forældresamtaler. Der holdes forældresamtaler når barnet har været i vuggestuen i 6 mdr. og inden barnet starter i børnehaven. Det er selvfølgelig altid muligt at få en samtale ved behov.

Der arbejdes med aldersopdelte grupper på tværs af stuerne og emnerne der arbejdes med ervære:

  • Motorik og sanser
  • Spil, rim og remser
  • Dialogisk læsning
  • Kreativ
  • Natur og udeliv, alle grupper har en turdag, hvor vi cykler, vi har 2 Christianiacykler som vi bruger meget, eller vi går ture i nærmiljøet.
  • Samling hver dag kl. 9.00, hvor vi synger nogle sange og spiser formiddagsmad sammen.