Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Børnehave


Perlen består af en Børnehave med op til 40 børn og 4-5 voksne.
I børnehaven har vi nu 2 børnegrupper, Brune Perler og Orange Perler. Børnene holder samling og spiser sammne i de grupper. Der er gruppetid hver dag fra kl. 9.30-11.00 hvor børnene er aldersopdelt.
Alle børn har tilknyttet en primær-pædagog. Det er primær-pædagogen som har den tætte kontakt til barnet og forældrene samt deltager i forældresamtalerne.

Der er en foældresamtale ved overgangen fra vuggestue til børnehave og en ved overgangen fra børnehave til skole. Udover de to faste samtaler er der selvfølgelig altid mulighed for at få yderligere samtaler ved behov.
I Børnehaven er rummene funktionsopdelte dvs at vi har:

 

  • Et værksted hvor der males, klippes og kreativiteten er i højsædet.
  • Et motorikrum til fysisk udfoldelse.
  • Et eksperimentarie hvor alle sanserne udfordres.
  • Et legekøkken, hvor der leges rollelege.
  • Et bilrum hvor der leges med biler, dyr og konstruktionslege som Lego og togbane.

I Børnehaven arbejder vi med en struktur hvor vi har gruppetid hver dag mellem 9:30-11:00 undtagen tirsdag hvor vi har legepladsdag. Gruppetiden indeholder bl.a. motorik og sanser, værkstedsaktivteter og udeliv på skift.

Der arbejdes desuden med fri for mobberi.

Vi har en sansehave med "lydfisk, vandleg" og  bålplads.

Børnehaven har et tæt samarbejde med Svenstrup Naturskoles vejleder Helene. Vi har kører forskellige forløb både i skoven samt i institutionen.