Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender


  • Fre 24 apr (06:15)
    Pædagogisk dag

  • Tor 30 apr
    Forældremøde

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Den nye dagtilbudsstrategi


I Køge kommune arbejder vi pt. med implementeringen af  den nye dagtilbudsstrategi  "det handler om gode børneliv for alle" i Køge kommune.

Strategien indeholder 8 pejelemærker:

Professionelt og tydeligt lederskab

Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis

Gode fyskiske rammer og organisering af livs- og læringsmiljøer.

Evalueringskultur med fokus på læring

Partnerskab med forældrene

Social mobilitet

Sammenhænge i alle overgange og samrbejde på tværs

Digitalisering