Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender


  • Fre 24 apr (06:15)
    Pædagogisk dag

  • Tor 30 apr
    Forældremøde

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Børn og sansemotorik


 

I Perlen er vi meget optaget af børns motorik og sanser. Perlens mål er, at alle Perlebørn får lov til at eksperimetere med deres krop og sanser. Vi er meget inspireret af Connie Nissen. http://www.sansemotorik.dk/ og  bruger mange af de lege og aktiviteter hun anbefaler.

Børns og den sansemotoriske betydning

Børns sansemotorik har betydning for den almene udvikling. Med sansemotoriske træning kan man fx forebygge og mindske indlæringsvanskeligheder og det kan det være med til at øge koncentrationsevnen. Vores fysiske miljø skal give børnene mulighed for at bevæge sig og samtidigt skal det være inspirerende. Ifølge nyere forskning viser det sig, at børn der bevæger sig meget, også lære mere i de boglige fag end de passive børn

Sanserne og motorikkens betydning for vuggestue-børnehavebørn

Når der tales om børns sansemotoriske udvikling er det den bevægelsesmæssige udvikling der menes. Ved at sanse og bevæge sig udvikler barnet sit centralnervesystem (rygmarv, hjernestamme, lillehjerne og storhjerne).

Motorik består af tre elementer: grundmotorik, grovmotorik, finmotorik og disse elementer hænger uløseligt sammen. Hvis barnet ikke har udviklet sine sansemotoriske evner, kan det føre til vanskeligheder for det enkelte barn. Disse vanskeligheder kan være: sprog, indlæring, socialisering, adfærd (fx hyper/inaktivitet), opmærksomhed, koncentration, bevægelse og psykisk/fysisk balance.

Grovmotorik er betegnelsen for bevægelser hvor de store muskelgrupper som skulder, albue, hofte og knæled bliver brugt. Grovmotorik benyttes fx ved at rulle, krybe, gå, hoppe, løbe og balancere.

Finmotorik er betegnelsen for bevægelser hvor de små muskelgrupper som fodens, øjets, mundens og mimikkens led og muskler, bliver brugt.