Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender


 • Fre 24 apr (06:15)
  Pædagogisk dag

 • Tor 30 apr
  Forældremøde

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Marte Meo


Marte Meo

 

I Perlen arbejder vi med Marte Meo metoden (ved egen kraft) som er et arbejdsredskab og en samspilsmetode der tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik.
Metoden bruger video som et redskab til at se samspillet mellem barnet og den voksne og blive klogere på hvad der allerede fungerer.

Metoden fokuserer på de positive handlingsmønstre:

 • Hvad mestrer barnet allerede
 • Hvad gør den voksne, som er udviklingstøttende for barnet
 • Hvad skal den voksne arbejde med, for at hjælpe barnet videre i dets udvikling

Hovedpunkter i Marte meo metodens 5 principper som er vigtige for samspillet og udviklingsstøttende mellem barn og voksen.

 • At følge barnets initiativ
 • At bekræfte barnets initiativ positivt
 • At benævne initiativer, egen og andres
 • At lave turtagning (skiftes og vente på tur)
 • Positiv ledelse

I Perlen har vi en pædagog  Charlotte, som er marte meo uddannet.

Læs mere på www.dmmc.dk (dansk marte meo center)