Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender


  • Fre 03 apr (15:00)
    Perlens fødselsdag og sanseprojekt

  • Fre 24 apr (06:15)
    Pædagogisk dag

  • Tor 30 apr
    Forældremøde

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Inklusion


Perlen har stor fokus på inklusion, derfor har vi en inklusionspædagog ansat som blandet andet guider og vejleder personalet og har desuden stor fokus på børenfællesskabet.

I Perlen er inklusion  en fælles opgave og det er vigtigt at pædagogikken afspejler den konkrete børnegruppe. Det vil sige at de planlagte aktiviteter er tilpasset de forskellige børn og deres  aktuelle udviklingniveau. Personalet er nærværende griber børnenes initiativer, og derved får alle  børn en følelse af at være en del af aktiviteten.

Perlens personale har desuden deltaget i et inklusionsprojekt/uddannelseforløb sammne med alle dagtilbud i Køge kommune i 2014-2016.  Der er fokus på følgenden 4 pejlemærker

 

•Professionelt og tydeligt lederskab

•Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion

•evalueringskultur

•Forældresamarbejde.

 

Desuden har vi et tæt samarbejde med tværfaglige personer som beståe af: Tale/hørelære, psykolog, ergoterapeut, pædagogisk udviklingsvejleder samt forbyggende rådgiver som vi kontakter ved behov.