Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Inklusion


Perlen har stor fokus på inklusion, derfor har vi en inklusionspædagog ansat som blandet andet guider og vejleder personalet samt stor fokus på børenfællesskaber.

I Perlen er inklusion  en fælles opgave og det er vigtigt at pædagogikken afspejler den konkrete børnegruppe. Det vil sige at de planlagte aktiviteter er tilpasset de forskellige børn og deres  aktuelle udviklingniveau. Personalet er nærværende, griber børnenes initiativer, så alle  børn får en følelse af at være en del af aktiviteten.

Perlens personale har desuden deltaget i et inklusionsprojekt/uddannelseforløb sammne med alle dagtilbud i Køge kommune i 2014-2016.  Der er fokus på følgenden 4 pejlemærker

 

•Professionelt og tydeligt lederskab

•Reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion

•evalueringskultur

•Forældresamarbejde.

 

Desuden har vi et tæt samarbejde med tværfaglige personer som beståe af: Tale/hørekonsulent, psykolog, ergoterapeut samt forbyggende rådgiver som vi kontakter ved behov.