Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Kompetencehjulet


Kompetencehjulet.  Pt. udarbejder vi kun kompetencehjul på de børn som har udfordringer

Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab, der tager afsæt i de 6 læreplanstemaer – jævnfør Dagtilbudsloven.

Kompetencehjulet for forældre

I Kompetencehjulet kan I læse alt om børns udvikling fra fødsel til børnehaveklasse. I kan også læse om, hvor vigtige I er, som rollemodel for jeres barn og om hvordan det I siger og gør er med til at præge jeres barn.

Kompetencehjulet er for både jer og de fagfolk, I og jeres barn er i kontakt med. Kompetencehjulet giver jer mulighed for at få en idé om, hvor jeres barn er udviklingsmæssigt lige nu og hvordan I motiverer og stimulerer det, så det vokser op som et lille kompetent menneske med så mange muligheder i livet som muligt.

Kompetencehjulet har også mulighed for at følge jeres barns udvikling over tid. Det betyder, at vi sammen med jer kan glæde os over, at jeres barn udvikler sig og trives. Det betyder også, at vi tidligt får øje på, hvis jeres barn har brug for ekstra opmærksomhed og hjælp til at komme videre på nogle konkrete områder.

Gode overgange med Kompetencehjulet

Når jeres barn skal fra dagpleje eller vuggestue til børnehave eller skal starte i skole, hjælper det jeres barn til en god overgang, at kompetencehjulet følger med til den nye institution.

Her ser du et eksempel på et barns kompetencehjul

Kompetencehjulet er inddelt i temaerne:

Sprog

Krop og bevægelse

Sociale kompetencer

Personlige kompetencer

Naturen og naturfænomener

Kultur og kulturelle udtryksformer

 

Se eksempel her: http://dagtilbud-oest.skoleporten.dk/sp/file/cfc6d8c9-4982-43d0-8a4f-08e68bbeef01