Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Sprogvurderinger


 

En sprogvurdering er et redskab til at finde ud af, hvor det enkelte barn er i sin sproglige udvikling ved hjælp af samtale og aktiviteter med barnet. På baggrund af sprogvurderingen skal der tilrettelægges en sproglig pædagogisk indsats med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Sprogvur-deringerne er også et redskab til at understøtte det pædagogiske arbejde med børnene.

 

Hvem udfører sprogvurderingen?

I Perlen er Charlotte sprogansvarlig og hun har særligt fokus på den sproglige udvikling og fortager alle sprogvurderinger.

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

Når et barn er i alderen 2 år og 10 mdr. til 3 år og 4 mdr., bliver det sprogvurderet. Desuden kan der sprogvurderes ved 5 år hvis der er behov eller sprogvejlederen bekymring.

Hvordan foregår sprogvurdering? Køge Kommune bruger materialet "Rambøll Sprog", og kan anvendes til at sprogvurdere børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen.

Sprogvurdering af børn i dagtilbud foregår således:

Forældrene får et forældreskema tilsendt pr. mail, hvor de selv udfører første del af sprogvurderingen sammen med barnet.

Når forældrene har udfyldt skemaet, giver sprogvurderingssystemet besked til pædagogen, som udfører den pædagogiske del af sprog-vurderingen.

Dagtilbudspersonalet orienterer forældrene om resultatet af vurderingen. Hvis der findes anledning til en fokuseret eller særlig ind-sats, aftales det videre forløb mellem den enkelte sprogvejleder og pædagogen.