Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender


  • Fre 03 apr (15:00)
    Perlens fødselsdag og sanseprojekt

  • Fre 24 apr (06:15)
    Pædagogisk dag

  • Tor 30 apr
    Forældremøde

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Sprogvurderinger


 

En sprogvurdering er et redskab til at finde ud af, hvor det enkelte barn er i sin sproglige udvikling ved hjælp af samtale og aktiviteter med barnet. På baggrund af sprogvurderingen skal der tilrettelægges en sproglig pædagogisk indsats med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer. Sprogvur-deringerne er også et redskab til at understøtte det pædagogiske arbejde med børnene.

 

Hvem udfører sprogvurderingen?

I område vest, som Perlen er en del af, har vi en sprogansvarlig Lone som har særligt fokus på den sproglige udvikling fortager alle sprogvurderinger.

Sprogvurdering af børn i dagtilbud

Når et barn er i alderen 2 år og 10 mdr. til 3 år og 4 mdr., bliver det sprogvurderet. Desuden kan der sprogvurderes ved 5 år hvis der er behov eller sprogvejlederen bekymring.

Hvordan foregår sprogvurdering? Køge Kommune bruger materialet "Rambøll Sprog", og kan anvendes til at sprogvurdere børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen.

Sprogvurdering af børn i dagtilbud foregår således:

Forældrene får et forældreskema tilsendt pr. mail, hvor de selv u-fører første del af sprogvurderingen sammen med barnet.

Når forældrene har udfyldt skemaet, giver sprogvurderingssystemet besked til pædagogen, som udfører den pædagogiske del af sprog-vurderingen.

Dagtilbudspersonalet orienterer forældrene om resultatet af vurderingen. Hvis der findes anledning til en fokuseret eller særlig ind-sats, aftales det videre forløb mellem den enkelte sprogvejleder og pædagogen.

I Perlen hedder vores sprogvejleder Charlotte.