Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Sygdom


Vi modtager ikke børn i Perlen, som er for syge til at deltage i dagens almindelige aktiviteter inkl. udeleg og ture, eller som udgør en smittefare for de andre børn, eller som kræver særlig omsorg og pleje. Vi sender syge og tilskadekomne børn hjem, og tager derfor telefonisk kontakt til forældrene så hurtigt som muligt, for at drøfte deres barns tilstand.

Børn med feber modtages ikke i Perlen, og vi anbefaler at børnene får en feberfridag hjemme inden de kommer tilbage i Perlen

Medicin

Som udgangspunkt giver vi ikke børnene receptpligtigt medicin. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres.Tag kontakt til lederen ved behov.

Diarre

Hvis vi oplever, at mange børn og voksne har diarre, vil vi informere via opslag og skærpe hygiejnen. Vi ringer altid børn hjem når de har flere løse afføringer og børnene må først komme i institutionen når afføringen er normal. Dog anbefaler vi at børnene bliver hjemme én ekstra dag for at forhindre smittespredning.

Øjenbetændelse

Øjenbetændelse kan være noget af det mest smitsomme, som forekommer i daginstitutioner. Det er dog svært at finde ud af, om det er øjenbetændelse som er behandlingskrævende eller om det er en virus. Det kan derfor forekomme, at vi sender jeres barn hjem med en formodning om, at barnet har øjenbetændelse. Det er kun lægen der kan konstatere om det er øjenbetændelse. Børnene må komme i institutionen, når de er i behandling.

I øvrigt henviser vi til Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse i daginstitutioner mv.

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2001/smitsomme_sygdomme/index.htm