Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Tværfagligt samarbejde


I Perlen arbejder vi sammen med tale/hørekonsulent, ergoterapeut, psykolog, småbørnskonsulent og forebyggende rådgiver.

Desuden har vi aftaler med musikskolen i Køge, idrætskonsulenten, biblioteket og Svenstrup naturskole.

Vi samrbejder med Borup skole og Borup privatskole omkring skolestart (se fane skolesamarbejde)

Vi er 7 institutioner i område Vest hvoraf de 3 ligger i Borup og vi gør meget brug af hinanden kompetencer og erfaringer.