Dagplejeområde – Vemmedrup/Lellinge
Dagplejeområde – Vemmedrup/Lellinge
Ahornvej 1B
4632 Bjæverskov
Kirsten.larsen3@koege.dk
40 78 68 31

Kalender

Dagplejen Lellinge Vemmedrup - hjemligt miljø - professionel indsats

Legestuen


LEGESTUEN

Legestuen er krumtappen i etableringen af fællesskaber - mellem børn, mellem dagplejere og i forhold til forældrenes viden om Dagplejen som et samlet tilbud.

Legestuen som mødested er også med til at gøre gæsteplejesystemet langt mere smidigt. Når vi kan gøre forældre kendte med hvem de andre dagplejere er, skabe kontakt mellem børn der skal være sammen under dagplejeres fravær ... bliver besøget hos en anden dagplejer mere trygt.

Legestuen er for alle 10 dagplejere i Lellinge og Vemmedrup og fungerer som heldagslegestue.Dvs at barnet afleveres og hentes i legestuen, - er der hele dagen.

Der er lavet turnusordninger blandt dagplejerne, så alle dagplejere er i legestue en gang om ugen.
Der er 3-4 dagplejere med deres børn ad gangen i legestue.

Det er i legestuen børnene øver sig i at være i en større børnegruppe. Det er også her man kan opdage nye værdifulde relationer og være sammen med med jævnaldrende i aktiviteter der er tilrettelagt lige til denne aldersgruppe.

Legestuen er kilden til vidensdeling blandt Dagplejerne om børn, pædagogiske greb, reflektion og observation.